Fortellerfestivalen: Fortellerstudio - Åpent Hus

Panelsamtale

Fredag 24. mars 2023

Sted: Dramatikkens hus

Skjermbilde 2023 02 08 kl 13 44 31

Per Jostein Aarsand, Tiril Bryn, Aslak Moe og Toril Hægeland under Fortellermønstring: Åpent Hus 2022.

Foto: Andreas Strand Renberg.

PRESENTERES I SAMARBEID MED FORTELLERFESTIVALEN.

For billetter og utfyllende informasjon, gå til fortellerfestivalen.no

Fortellermønstring: Fortellerstudio - Åpent Hus

Fortellerstudio er et verksted for utvikling av scenisk fortellerkunst.

Deltakere treffes 4-5 ganger i løpet av sesongen for å teste ut alt fra idéer til nesten ferdige fortellinger, gi tilbakemeldinger til hverandre og få feedback fra festivalens kunstneriske leder Aslak Moe.

Under festivalen åpner vi prøverommet for publikum. Her får du smakebiter fra fortellerprosjekter under utvikling, og et innblikk i prosessen. Tilskuere er også velkommen til å gi tilbakemeldinger til fortellerne. Her er det lav terskel og stor takhøyde. Alle som vil være med og videreutvikle den gode faglige samtalen om muntlig fortellerkunst er velkomne!

Deltakere i Fortellerstudio 2022-23 er:
Sigurd Storm, Marianne Stenerud, Katinka Brodin, Jawad Aziz, Ann-Elin Lium, Georgiana Keable, Mimesis Heidi Dahlsveen, Tjodun Felland, Sara Birgitte Øfsti, Toril Hægeland og Tiril Bryn.

Fortellermønstring er en åpen faglig arena for å se og diskutere muntlig fortellerkunst. Plattformen er programmert via åpen utlysning. I år setter vi søkelys på fortellerforestillinger som enten er nye eller er under utvikling. Alle forestillingene vil ha en samtale i etterkant, ledet av festivalens kunstneriske leder Aslak Moe.

Kalender