Fra tekst til scene: Om å skrive dramatikk for et tegnspråklig publikum

Fagdag

Lørdag 23. april 2022

Fagdag manu april2022 illustrasjon manu

Illustrasjon: Teater Manu

Teater Manu inviterer i samarbeid med Dramatikkens hus til felles fagdag som et første skritt på veien mot utviklingen av ny norsk dramatikk for et tegnspråklig publikum. Noen av spørsmålene vi vil undersøke er hva det betyr å skrive for tegnspråkteatret. Kan tegnspråket skriftliggjøres? Stilles det ekstra krav til en tekst som skal framføres på tegnspråk? Hva ligger i mulighetsrommet mellom den nedskrevne teksten og tegnspråket på scenen?

Vi ser blant annet nærmere på hvordan tegnspråklige skuespillere jobber med manus. Hva endres i prosessen? Fagpersoner med bakgrunn fra tegnspråklige arenaer og med teaterfaglig kompetanse bidrar med tanker og innspill.

Arrangementet er rettet mot det tegnspråklige miljøet som ønsker å skrive for scenen. Arrangementet er også for den hørende dramatikeren som er nysgjerrig på den tegnspråklige teaterscenen. Fagdagen skal være en møteplass og peke retning for videre samarbeid. Arrangementet er tilrettelagt for tegnspråklige og ikke-tegnspråklige.

PROGRAM

09:30
- Dørene åpnes
10:00
- Velkommen ved Christina Friis, Dramatikkens hus, og Janne Langaas, Teater Manu
10:15
- Megan M-Noddeland
Betydningen av et tegnspråklig teatertilbud
10:35
- Ramesh Meyyappan
Den døve skuespilleren – fra tekst til visuell virkelighet
11:15
- Rita Lindanger
Den tegnspråklige forfatteren – ulike veier til teksten på papiret

12:00
- Pause med enkel matservering

12:45
- Sølvi Zuckermann og Ronny P. Jacobsen
Oversettelse eller gjendikting – det konkrete arbeidet på scenen
13:45
- Mari Moen, dramaturg Dramatikkens hus
Å skrive for teater – hva en dramaturg kan bidra med
14:45
- Casper Lund
Oppsummering

16:00
- På Teater Manu: Alice i Underlandet, gjestespill fra svenske Riksteatern Crea 

Alice i Underlandet spilles på Teater Manu etter fagdagen. Billetter kan kjøpes her: https://teatermanu.no/produksjoner/alice-i-underlandet/

Kalender