Dobbelt så mange søknader mottatt i 2023

Pressemelding 23.12.2023 av Adam Tumidajewicz
Illustrasjon pm

Fra høstens husdramaraton. Samtale mellom husdramatikerne og våre dramaturger. Foto: Johannes LF Sunde

Til søknadsfristen 1. november satte vi atter ny rekord og dobler antallet søknader for året sammenlignet med tidligere.

Når vi nå runder av året i desember, kan Dramatikkens hus skilte med atter en ny rekord. Da vi mottok 128 søknader til fristen i september, var det markant - denne gangen teller vi 148 søknader.

– Nå ser vi virkelig hvor godt Dramatikkens hus blir lagt merke til, og hvor viktig våre støtteordninger er for skrivende dramatikere fra hele feltet.

Det forteller kunstnerisk Line Rosvoll, idet vi oppsummerer mottatte søknader for november.

– Det betyr også at vi ser et kraftig økt press på saksbehandlingen. Vi har opprettet et kunstnerisk utvalg som består av dramaturgene på huset i tillegg til et knippe tilknyttede rådgivere for å komme igjennom søkandsmengden.

Samlet sett for 2022 mottok vi 204 søknader til behandling. For 2023 samlet har tilskuddsordningene nå fått 416 søknader - som utgjør mer enn en dobling!

– Det økte presset betyr også at vi må forlenge saksbehandlingen fra 8 til 10 uker. Neste søknadsrunde vil derfor ha frist 27. mars 2024, og søknadene vi har inne nå vil få svar i starten av mars, sier Rosvoll.

Denne sommeren ble det innført en frist for innsending, i motsetning til den løpende fristen vi tidligere har hatt.

Til fristen 1. november 2023 har vi mottatt et samlet antall på 148 søknader, som fortoner seg nogenlunde slik:

- 104 søknader om skrivestøtte
- 63 søknader til dramaturgstøtte
- 43 søknader om verkstedsbevilgning

Dette med forbehold: En del av søknadene inneholder gjerne flere typer tildelinger til ett prosjekt, så den samlede mengden omsøkte tilskudd er opptil 210.

Vi understreker at ordningen med frister er en pilotordning. Strukturen med søknadsfrist vil fortsette til sommeren 2024 før den evalueres.

Ønsker du å se tildelinger fra tidligere søknadsrunder? Klikk her og scroll ned til tildelingsoversikten.