Program: Dramatisk seminar - BA på en helg

Fagdag 01.02.2024 av Adam Tumidajewicz
Seminar ny logo web

Velkommen til dramatisk seminar fra 1. til 3. mars 2024.

Den Dramatiske Samtale inviterer til seminarhelg for dramatikere, dramaturger og alle interesserte teaterfolk! Her finner du programinformasjon.

Seminaret går over tre dager og finner sted på dagtid i Hallen på Dramatikkens hus, fra fredag til søndag. Her samler vi noen av de fremste og mest interessante stemmene innen norsk drama for å ta et skikkelig dypdykk.

Seminaret består av samtaler, foredrag, debatter og intervjuer. Billetter kan kjøpes for hele helgen eller kun én dag, og studenter får sterkt reduserte priser.

Alle er invitert til å være med! Seminaret er speiselt godt egnet for dramatikere og andre skrivende, dramaturger, teatervitere, regissører og andre scenekunstner.

Seminaret arrangeres av DDS i samarbeid med Dramatikkens hus.

DDS (Den Dramatiske samtale) er en gruppe på 5 dramatikere som møtes jevnlig for faglig utveksling. DDS består av Malmfrid Hovsveen Hallum, Jesper Halle, Liv Heløe, Marius Leknes Snekkevåg og Nelly Winterhalder.

Seminaret er støttet av Norsk Kulturråd og Dramatikerforbundet.


Priser:

Tre dager: kr 750,-

Én dag: kr 300,-

Student tre dager: kr 500,-

Student én dag: kr 200,

Påmelding på Hoopla - her kjøper du billett.Program

Noen programposter er enda TBA - mer informasjon fylles inn!

Her kan du lese mer om bidragsyterne til seminaret.


FREDAG 1. mars klokken 12 - 17

Tema for dagen: Oppstart (Dramaturgi – Rom – Dramatikeren)

11-12 Registrering Mingling Kaffe

12.00 Velkommen til seminar!


12.15 Foredrag: MATILDE HOLDHUS: «DET MANGLET IKKE PÅ DRAMATURGI» - ca. 55 min

Vi ser en stor økning av dramaturgi-begrepet i presse, reklame og i hverdagslivet. Hva handler dramaturgi egentlig om, og hvordan kan man navigere i dramaturgiske virkemidler på scenen, når publikum er så vant til dem fra det virkelige liv?

13.10 Film: «PETER KNUDSEN - 1812 - bokstavelig»

Peter Knudsens stop motion film er inspirert av Charles Minards «Kart over Napoleons felttog mot Moskva» fra 1869, en klassiker innen datavisualisering.

13.20 Pause

13.30: Foredrag: SERGE VON ARX: ROMMETS TEKST- ca. 45 min + spørsmål

Scenografi er rom-dramaturgi og dramatikk med arkitektoniske virkemidler. Scenografi er abstrakt tekst. Rommets utforming og menneskenes bevegelser i og omkring hverandre i rommet, berører og aktiverer alle sanser. Ofte omtales arkitektur som funksjon. I våre liv og i vår hverdag er den primært teatral

15.00 Foredrag:PER ANANIASSEN: DRAMA I SÁPMI - ca. 25 min + spørsmål

Samisk teater kan i noen sammenhenger se ut som et rituale for fellesskap og identitetsbygging. Men er vårt teater en bekreftelsesarena? Foredraget vil reflektere rundt innhold og muligheter i nordsamisk teater ved også å vise eksempler fra samisk dramatikk.

15.40 Samtale: PER ANANIASSEN i samtale med LINE ROSVOLL

LØRDAG 2. mars klokken 11 – 17

Tema for dagen: Den skrivende og det skapende

Klokken 10 – 11 Registrering, mingling, kaffe

11.00: Foredrag: MARIA TRYTI VENNERØD: DRAMAET I MENNESKENATUREN - ca. 60 min

Vi går alle med bilete, draumar, redsler, førestillingar og drama inni oss, og dette er menneskepsyken. Dramaet er en del av menneskenaturen. Aristoteles revisited: Om poenget med dramaet, relasjonane, konfliktane og orda.

12.15: Performativt foredrag: SONJA FERDINAND: (SON OF A GUN) DAUGHTER OF A BULLET - ca. 20 min

Sonja leter etter et sted hun kan snakke fra, et språk hun kan snakke. I (Son of a gun) Daughter of a bullet spør hun hvilket dramatisk språk hun må finne opp for å holde på sin virkelighet. Krisens, kvinnens, sykdommens, sorgens virkelighet.

13.00: Foredrag: CHRISTINA OUZOUNIDIS: DEN TVILENDE REPLIKKEN. TID SOM SPILLBARHET - ca. 45 min + spørsmål

Foredraget tar utgangspunkt i Christinas kunstneriske PhD Tvivel – replikernas poetik, der teaterreplikkens særskilte funksjon beskrives i rammeverk av tvil og relateres til kropp, rom og tid. I stedet for å studere dramaturgiske termer, har Ouzounidis viet seg til å undersøke den enkelte replikk. Hva gjør et utsagn spillbart?

14.30 Samtale: ER JEG DET JEG SKRIVER? - ca. 45 min

Samtale ledes av: MALMFRID HOVSVEEN HALLUM

I panelet: JULIAN KARENGA - CHRISTINA OUZONIDIS - LENE THERESE TEIGEN – LARS VIK

Hva har hvem jeg er å si for hva jeg skriver? Hvorfor skriver jeg for teater? Kan jeg skrive om alt?

15.45 FOREDRAG: SIMON STEPHENS:SIMON STEPHENS: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE MY IRRELEVANCE - ca. 45 min

En undersøkelse av hvilke typer erfaringer som underbygger den forvirrede prosessen der Simon, en 53 år gammel hetro cis hvit mann, har skrevet skuespillene han har skrevet de siste årene. Samt et spørsmål om hva i all verden verdien av å gjøre det i utgangspunktet var.

16.30 SAMTALE: SIMON STEPHENS i samtale med LINDA GATHU

18.00 (ca.): Felles middag på Asylet, Grønland

Utgifter til måltidet betaler man selv på stedet.


SØNDAG 3. mars klokken 11 – 16

Tema for dagen: Dramatikk og samfunn, mulig BA

10 – 11: Registrering Mingling Kaffe


11.00: Samtale: OM Å LESE DRAMATIKK - ca. 45 min

Samtalemoderator: DEMIAN VITANZA

I panelet: GEIR GULLIKSEN – LINE HEIE HALLEM - KRISTOFER GRØNSKAG - ANNE-KAREN HYTTEN

Hvordan leser du? Hva gjør en dramatisk tekst god? Hvilken rolle har rommet og publikum i lesningen?


12.15: Performativt foredrag: IBRAHIM FAZLIC - AKKURAT HER! AKKURAT NÅ! - ca. 20 min

Ibrahim Fazlic skriver seg langs teatrets konvensjoner. Hvordan gjøre teksten porøs nok til også å romme betrakteren i formidlingsøyeblikket? Du iakttar verket, men blir selv iaktatt og inviteres inn. Tekstens porøsitet gjør den til en svamp som suger inn – lar oss fylle den – fullføre den. Slik blir dramatikken et sted å være, ikke bare for karakterer, men for oss alle. Vi skriver sammen. Akkurat her! Akkurat nå!


13.15: Foredrag: MADS THYGESEN: SPRÅK OG DRAMATIKK- ca. 35 min + spørsmål

I dette foredraget, som tar utgangspunkt i Martin Crimps Not One of These People (2022), undersøker Mads Thygesen forholdet mellom språk, dramatikk og dramatikerens posisjon i det moderne teater. Crimps tekst inneholder 299 dialogfragmenter, hvor ulike karakterer forteller mer eller mindre sannferdige historier om seg selv.


14.15: Samtale: CAMARA LUNDESTAD JOOF i samtale med KAI JOHNSEN - ca. 30 min


15.00: Samtale: TO BA OR NOT TO BA - 60 min

Samtalemoderator: TOM REMLOV

Panel: MADS THYGESEN – SONJA FERDINAND – LINDA GATHU – ELIN GRINAKER

Hva skal til for å utvikle dramatikken videre og hvilken plass kan en BA ha i det?