Dette er foredragsholderne på dramatisk seminar 1. til 3. mars

Fagdag 19.01.2024
Serge von Arx tatt av Lucie Jensch

Serge Von Arx er blant bidragsyterne til dramatisk seminar 1. til 3. mars. Foto: Lucie Jensch

Bli bedre kjent med hvem som kommer til dramatisk seminar - BA på en helg!

Her kan du sikre deg billett til seminaret!

SERGE VON ARX er arkitekt, professor i scenografi og kunstnerisk leder for scenografi-avdelingen ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold. Hans kunstneriske virksomhet, forskning, kuratering og undervisning fokuserer på møtepunktene mellom arkitektur og scenekunst i alle uttrykksformer.

MATILDE HOLDHUS er dramaturg, utdannet ved Aarhus Universitet og Danmarks Journalisthøjskole. Hun har arbeidet ved flere institusjonsteatre i Norge og jobbet med ny dramatikk ved Dramatikkens hus. Hun er ansatt på Rogaland Teater.

Per Ananiassen

Per Ananiassen.

PER ANANIASSEN er teaterviter, dramaturg og teaterleder. Han har vært dramaturg ved Trøndelag Teater og kunstnerisk leder ved Teaterhuset Avant Garden. Fram mot 2019 ledet han prosessen med å utvikle nytt teaterbygg og omstille TAG til sin nye virksomhet som Rosendal Teater. Han tiltrer som teatersjef ved Det Samiske Najonalteatret Beaivváš i august 2024.

SIMON STEPHENS er en engelsk dramatiker. Han har undervist ved Royal Court Theatre og er tilknyttet Lyric Hammersmith. Dramatikkens hans oppføres i hele Europa. Nationaltheatret har de senere årene spilt Harper Regan og Motortown. Det Norske Teatret har spilt Heisenberg og Det merkelege som hende med hunden den natta.

Maria tryti vennerod

Maria Tryti Vennerød

MARIA TRYTI VENNERØD har vore profesjonell og prisløna dramatikar sidan år 2001, og er for tida aktuell med Nære relasjonar på Det Norske Teatret.

MADS THYGESEN er professor i dramaturgi (KHiO). Tidligere rektor for Dramatikerutdannelsen ved Aarhus Teater og rektor for den danske scenekunstskole. Han har skrevet PhD om ny europeisk dramatikk (2009) og
en rekke artikler om samtidsteater og dramatikk.

Christina Ouzounidis foto Jenny Leyman

Christina Ouzonidis. Foto: Jenny Leyman

CHRISTINA OUZOUNIDIS er en av Sveriges mest kjente dramatikere. Fra start var hun med og drev den uavhengige gruppen Teatr Weimar i Malmø og har skrevet og regissert for Stockholms Stadsteater, Radioteatern og Kungliga Operan. Hun har gitt ut flere bøker og er våren -24 aktuell med romanen Maskrosfrön & kyratider.

Sonja Ferdinand foto Asbjørn Sand

Sonja Ferdinand. Foto: Asbjørn Sand

SONJA FERDINAND er utdannet dramatiker fra Den Danske Scenekunstskole (2019) og mottok samme år en Talent Reumert for sin debut «Klædt av», om digitale krenkelser og retten til egne minner i en tid hvor alt er offentlig. Hun bor i en kolonihage med sin katt, kjæreste og kroniske sykdom.