Egill Pálsson om: Devising

Foredrag 26.04.2020

Foto: Jan Fredrik Frantzen/Hålogaland Teater

Her ligger nyopptak av Egill Pálssons foredrag om devising som ble strømmet tirsdag 21. april.

Egill Pálsson er fra Island og utdannet skuespiller og regissør. De siste årene har han ledet regilinja ved Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch i Berlin, der han er ansatt som professor. Han har regissert over 90 produksjoner og har satt opp stykker på de største scenene i Norden. Han er den nye teatersjefen på Hålogland Teater.

I Foredragsserien har scenekunstnere valgt seg en kunstner eller et tema som utgangspunkt for å tenke høyt om teater og verden. Foredragsserien kurateres av Ole Johan Skjelbred og Morten Cranner. Foredraget strømmes på vår hjemmeside og Facebook-side.