Ole Johan Skjelbred Dramaturg

Dramatikkens Hus portretterstab2020 061 Edit

Jeg leser søknader og gir respons på dem. Enten det blir tilslag eller avslag på en søknad begrunner jeg min vurdering. De som får tilslag følger jeg opp ved at jeg leser tekstene som utvikles, samtaler med dramatiker, følger/arrangerer verksteder. Jeg lager arrangementer og finner foredragsholdere til foredragsserien.

Ole Johan er utdannet skuespiller ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han jobber som skuespiller, oversetter, dramaturg, scenograf og regissør.