Her ligger Ludvig Uhlbohrs' foredrag om: Dypøkologiske dramaturgier

Foredrag 07.03.2020

Foto: David Zadig

Foredrag fra tirsdag 10. mars kl. 19.30.

Ludvig Uhlbors om: Dypøkologiske dramaturgier

Ludvig Uhlbors har studert Arne Næss' filosofi på hytta Tvergastein med mål om å utvikle dypøkologiske teatermodeller. Hans foredrag undersøker koblinger mellom den pågående klimakrisen, dekolonisasjonsteori, posthumanisme, nymaterialisme, animisme, gestaltontologi, feminisme, fjellkultus, bruket av teatermasker i det antroposentriske, sosiologiske virkelighetsforklaringer, asiatisk holisme, queer, det norrøne, poststrukturalistisk filosofi, gresk teaterarkitektur og Arne Næss gjennom å følge teaterprosesser fra research til apparatus.


Ludvig Uhlbors
er en svenskfødt regissør og dramatiker som arbeider i Norge.

I Foredragsserien har scenekunstnere valgt seg en kunstner eller et tema som utgangspunkt for å tenke høyt om teater og verden. Foredragsserien kurateres av Ole Johan Skjelbred og Morten Cranner, Dramatikkens hus. Foredraget strømmes på vår hjemmeside og Facebook-side.