Nå har vi svart på septembersøknadene

Nyhet 31.10.2023 av Adam Tumidajewicz
Line til sokernyhet

Foto: Kristin Von Hirsch

Vi har behandlet søknadene som ble sendt oss til fristen 1. september. Line Rosvoll oppsummerer.

På Dramatikkens hus ble det i september satt søknadsrekord da vi mottok 128 søknader om skrive-, dramaturg- og verkstedtildelinger. Nå er alle søknadene ferdig behandlet og svarene er i ferd med å sendes ut til alle søkere.

– For første gang setter vi en frist og roper det høyt. Vi har hatt tilskuddsordningen så lenge Dramatikkens hus har vært til, og dramatikerne har vært vant til å sende inn søknader løpende. Denne gangen har vi nådd ut til flere og vi har blitt kjent med mange nye skrivende, forteller kunstnerisk leder Line Rosvoll.

– Vi har lest alt fra 3 til 120 siders tekster, fra etablerte dramatikere som har jobbet i flere tiår til de som gjør sitt første skritt inn i dramatikerfaget. Vi har lest tekster fra forfattere og poeter, fra skrivende skuespillere og skrivende kompanier som jobber devised, fra nyklekkede masterstudenter og garvede filmmanusforfattere til unge skrivetalenter som fremdeles er under utdanning.

– Dette har resultert i bredde i tildelingene. Vi har gitt midler til kvensk og samisk dramatikk, musikkteater og dramatikk for barn og unge, sier hun.

Ordningen med søknadsfrister er inne i et forsøksår. Derfor har man opprettet et kunstnerisk utvalg som består av Deise Faria Nunes og Nina Wester, som sammen med dramaturgiatet Morten Cranner, Amanda Øiestad Nilsen, Mari Moen, Ole Johan Skjelbred, Kristina Kjeldsberg og kunstnerisk leder Line Rosvoll løser oppgaven med å vurdere søknadene.

Opprettelsen av kunstnerisk utvalg gir nye kompetanser, større transparens og flere øyne på hver søknad gir større flerstemmighet i vurderingene.

Dramatikkens hus har som mål å gi god dramaturgisk tilbakemelding i våre svar, noe som dessverre ikke ble mulig i denne runden på grunn av den store søkermassen. Det betyr også at vi har en høyere andel avslag enn før.

– Det er tøft å få avslag, sier Rosvoll. Jeg er selvfølgelig redd for at dramatikken mister skrivende talent nå når vi ikke har midler nok til å gi tildeling til flere av de mange og gode søknadene med høy kvalitet. Jeg vet at det kan være provoserende, men jeg MÅ si det: «Ikke gå fra dramatikken, ikke gi dere! Gå ned i søknaden din, gå inn i teksten din, jobb litt mer med den og søk igjen, oppfordrer den kunstneriske lederen.

Det er stor interesse for norsk dramatikk, og Dramatikkens hus har jobbet metodisk og langsiktig for å dyrke frem og få opp tilveksten av nye dramatikere samt ivareta de etablerte dramatikerne.

– Vi ser en trend med fremvekst av skrivende talenter. Denne trenden betyr også at Dramatikkens hus opplever stadig økt etterspørsel etter våre tilskuddsordninger. Vi jobber med å rekruttere skrivende talent til dramatikken, og vi jobber for å formidle tekstene ut i Norge og på verdensscenen. Det finnes ikke noe lignende som Dramatikkens hus i hele verden, og vi ser at arbeidet vårt virker - men dramatikerne trenger flere midler til skriving og formidling, forteller Line Rosvoll.

– Sammen med Dramatikerforbundet og andre kunstnerorganisasjoner arbeider vi for at dramatikere skal ha gode finansielle vilkår i Norge. Bevilgende myndigheter må forstå hvor viktig det er å støtte opp under utviklingen av ny dramatikk, både norsk og minoritetsspråklig, avslutter hun.