Møt våre nye husdramatikere

Pressemelding 13.05.2024 av Adam Tumidajewicz
Illustrasjon hdr fotograf Knud Bjoerne Larsen copy

Fem nye dramatikere skal være tilknyttet Dramatikkens hus 2024 til 2026.

Siden utlysningen i november har juryen behandlet 94 søknader, lest mengder av scenetekster og gjennomført intervjuer. I dag kunngjøres de fem vi ønsker velkommen som husdramatikere på Dramatikkens hus 2024-26.

– Det er vanskelig å formidle hvor sterk denne søkerlista var, sier påtroppende kunstnerisk leder Camara Lundestad Joof, som også har ledet juryarbeidet.

Hver søker ble bedt om å sende inntil to representative scenetekster for vurdering, og det var et krav om at de tidligere hadde fått gjennomført profesjonelle oppsetninger.

– Det var så mange dyktige, godt kvalifiserte husdramatikere som søkte - og for en stor glede det var å sette seg inn i feltet på denne måten, forteller Joof.

– Så mange gode søknader har vekket stort engasjement i juryen. Vi har knivet om hvem som skulle inn, det har vært høy temperatur i diskusjonene under utvelgelsen - noe jeg er glad for!


Med årets utlysning fikk husdramatikerordningen ny drakt. Antallet dramatikere ble redusert fra ti til fire, og hver husdramatiker får tildelt støtte som tilsvarer statens kunstnerstipend, komplett med feriepenger og pensjonsopptjening. Men dette kullet består faktisk av fem husdramatikere!

Disse fem blir husdramatikere for 2024-2026:

Julian Karenga

Malmfrid Hallum

Marius Snekkevåg

Siri Broch Johansen

Eirik Fauske

Søkte etter 4, endte med 5

Underveis åpnet det seg en mulighet for å øke antallet fra fire til fem. Siri Broch Johansen/Juho-Sire mottar allerede statens kunstnerstipend og sa fra seg å motta stipend fra Dramatikkens hus som en del av stillingen. Hun blir tilsatt som husdramatiker, med tilgang til de samme verksted- og dramaturgressursene.

– Vi fikk mulighet til å rigge om og fordele ressursene våre litt annerledes, og på den måten få rom for enda flere. Slik får vi bygd et litt større kollegium for husdramatikerne, sier Camara Joof.

I kollegiet finner vi et stort spenn i alder, geografisk opphav og tematikk. Det har vært et mål for juryenå vise bredden i norsk dramatikk.

– Dette er gjeve kunstnerskap. Vi gikk for akkurat disse fem som en kombinasjon av tidligere husdramatikere og nye ansikter på huset. Det er nysgjerrige dramatikere, de skriver tekster som begeistrer og utfordrer.

– Dette er veldig ulike kunstnerskap og ulike praksiser. Det spennet gleder vi oss til å se utfolde seg her på huset, legger hun til.

– Vi står stødig i at de fem tar med seg både en bredde og en spiss i hva som rører seg i norsk dramatikk for tiden. De skriver tekster som norsk teater trenger, sier Joof.

To år med mangfoldige muligheter

– Dette gir en unik anledning for kunstnerisk fordypning og for å tenke skriving i et lengre perspektiv. Jeg ser med forventning fram mot to år med driv og glød, og gleder meg til å møtes med de øvrige husdramatikerne og kollegiet på Dramatikkens Hus, forteller Malmfrid Hallum.

Malmfrid skal bygge videre på et kunstnerskap som fikk sitt gjennombrudd på Norsk Dramatikkfestival i 2009, i likhet med Marius Snekkevåg. Malmfrid mottok også Ibsenprisen i 2018 for teksten «Solveigs 2. Sang»,en pris som som både Julian Karenga og Siri Broch Johansen/Juho-Sire ble nominert til i år.

– Jeg er glad for å være blant de utvalgte denne gangen, og gleder meg over å være med på å trekke husdramatikeraktivitet nordover. Jeg håper dette kan bidra til at mer samiskspråklig dramatikk høres fra norske scener, både på huset i Tøyenbekken og på andre scener i det norske Norge, sier Siri Broch Johansen-Juho-Sire.

Nordfra kommer også Julian Karenga, som har skrevet hardtslående skildringer av ulike former for utenforforskap, på tromsødialekt. Julian har også vært husdramatiker på Dramatikkens hus i forrige periode fra 2021 til 2023 og kan således bygge videre på arbeidet sitt frem mot 2026.

– Jeg føler meg allerede hjemme her! Jeg tar med meg en kunnskap om hvordan man best kan ta i bruk ressursene på Dramatikkens hus. De to siste årene her brukte jeg på å finne fotfestet mitt litt. Nå vet jeg i større grad hvilken retning jeg skal gå, nå føler jeg at jeg er i stand til å jobbe mer fokusert som dramatiker. Jeg er utrolig glad og takknemlig for å fortsette å være involvert i Dramatikkens hus, sier Karenga.

– Dette er jeg svært glad for. Tida som husdramatiker vil jeg utelukkende bruke til å skrive tekster for barn, forteller Eirik Fauske.

Eirik har et mangfoldig kunstnerskap bak seg som dramatiker, regissør og produsent. Han er også tidligere Ibsenpris-nominert, og stykket «Hundrevis av barn i vill kamp» ble nominert til tysk barneteaterpris i 2022. Marius Leknes Snekkevåg runder av kollegiet, med en produktiv karriere som spenner over 15 år og 12 forestillinger.

– Å få to år med kunstnerisk og økonomisk rom til å utforske og utvikle mitt eget forfatterskap oppleves som et stort privilegium. Jeg gleder meg enormt til å dele Dramatikkens hus med Eirik, Julian, Malmfrid og Siri over de neste to årene, sier Snekkevåg.

I sving fra høsten av

Husdramatikerkullet har oppstart 15. September 2024. De nye husdramatikerne får, i tillegg til stipendet, tilgang til ressursene på Dramatikkens hus i form av dramaturger til å bistå med tekstproduksjonen og verksteder til å arbeide gjennom scenetekstene på gulvet.

– Vi gleder oss stort til å se dem ta over og forme Dramatikkens hus til sitt eget. Dramatikkens hus er dramatikernes hus, sier Camara Joof.

Du kan møte husdramatikerne i samtale med Camara Joof under Heddadagene. Arrangementet finner sted på Bikuben, Det Norske Teateret, den 15. juni klokken 11.

Biografier

Eirikfauske foto privat web

Eirik Fauske. Foto: Privat

Eirik Fauske (f. 1982) arbeider som dramatiker, regissør og produsent. Han har skrevet, regissert og egenprodusert flere verk for scenen, blant annet «LINDÅS, LIVE – Sorgarbeid» og «Parprosjektet». Av andre tekster finner vi «Åstaddiktning» (Det Norske Teatret), en kraftig nydiktning av «Draumkvedet» (Kompaniet Ymist) og en gjendikting av «Stormen» (Haugesund Teater).

Stykkene «Under barnehagen» og «Hundrevis av barn i vill kamp» har begge blitt oppført flere ganger i utlandet. «Under barnehagen» ble nominert til Ibsenprisen 2011 og «Hundrevis av barn i vill kamp» ble nominert til Tysk barneteaterpris 2022. Eirik Fauske har vært husdramatiker på Dramatikkens hus i 2014-15.

Hjemmeside

Instagram

Malmfrid foto Kjell Chr Gripstad web

Malmfrid Hallum. Foto: Kjell Chr. Gripstad

Malmfrid Hovsveen Hallum (f. 1979) er utdannet ved Rose Bruford College of Speech and Drama og master i Ibsenstudier ved Universitetet i Oslo. Hun debuterte på Norsk Dramatikkfestival i 2009 og har skrevet et tjuetalls dramatiske verk. Hun var nominert til Ibsenprisen 2014 for «Rekonstruksjoner», mottok Ibsenprisen i 2018 for «Solveigs 2. Sang» og skrev bl.a. for DUS 22/23.

Hallum var også mottaker av Skien kommunes kunstnerstipend med kunstnerbolig i Skien i 2014 og har samarbeidet med regissør Øystein Johansen på flere prisbelønnede internasjonale co-produksjoner. Flere av hennes verk er oversatt og utgitt i bokform. Malmfrid Hallum har vært husdramatiker på Dramatikkens hus i 2016-17.

Siri foto av joachim henriksen wewb

Siri Broch Johansen. Foto: Joachim Henriksen

Siri Broch Johansen/Juho-Sire (f. 1967) jobber tospråklig på nordsamisk og norsk. Tematikken dreier seg rundt makt og asymmetri. Juho-Sire er opptatt av å avkle oppfatninger om hva som er “naturlig”. Juho-Sire er medlem i Kulturrådet i Norge og leder av deres Faglig utvalg for teater.

Johansen skriver mest dramatikk, og har blant annet gitt ut sceneteksten «Sabmie Ovttastuvvon Siiddat – SOS», et samlesningsprosjekt som et bidrag til å dekolonisere scenerommet. «Sálva/Håndtak» ble vist for fem fulle hus på Hålogaland teater i september i fjor. Teksten ble nominert til Ibsenprisen i år. Hennes neste stykke «Per Hansen» har urpremiere 3.oktober på Riksteatret i Oslo/Oslove og turnepremiere 12.oktober i Čáhcesuolu/Vadsø.

Juho-Sire/Siri Broch Johansen (r.1967) čállá sihke sáme- ja dárogillii. Son dávjá čállá fápmodilálašvuođaid birra. Juho-Sire berošta čájeheames ahte «lunddolaš» áššit eai leat álo nu lunddolaččat. Juho-Sire lea Kulturráđi miellahttu, ja jođiha Kulturráđi teáhterlávdegotti.

Juho-Sire čállá eanáš lávdeteavsttaid, ja lea earret eará almmuhan lávdeteavstta «Sabmie Ovttastuvvon Siiddat – SOS» girjehámis ovttaslohkanprošeaktan man ulbmil lea dekoloniseret lávddi. «Sálva/Håndtak» čájehuvvui Hålogalátti teáhteris čakčamánus diibmá. Teaksta nammaduvvui Nationála Ibsenbálkášupmái. Su boahtte čájálmasas lea álgočájálmas golggotmánu 3.b. Riksteáhteris Osloves ja vuosttaščájálmas golggotmánu 12.b. Čáhcesullos.

Hjemmeside

Instagram

Marius L Snekkevaag web

Marius Snekkevåg. Foto: Privat

Marius Leknes Snekkevåg (f. 1980) er dramatiker født og oppvokst i Oslo. Han debuterte under Norsk Dramatikkfestival i 2009 og har til nå skrevet tolv scenetekster som er blitt spilt på bl.a. Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Rogaland Teater, Nordland Teater, Brageteatret og Teater Innlandet. Blant annet «Lenis blikk» (2023), «KIM F.» (2018), «Sviker» (2018), «Jeg vil vaske verden ren» (2016), «Gi meg en lykkelig slutt!» (2013) og «Rabinowitz» (2011).

Sceneteksten «Du skulle fått holde meg hånda arme sjel hvis ikke begge hendene mine var så fulle» ble utgitt av Flamme Forlag i 2022.

Hjemmeside

Instagram

Julian foto adam web

Julian Karenga. Foto: Adam Tumidajewicz

Julian Karenga (f. 1995) er dramatiker og skuespiller utdannet ved The Liverpool Institute for Performing Arts, 2018. Han debuterte som dramatiker med monologen «Snøbrun» hos Teater Ibsen i 2021. Senere har han vært med å skrive flettverkforestillingen «Alt vi ikke sier» hos Unge Viken Teater, og sist «Veien sitt ansikt» co-produsert med Kloden Teater og Festspillene i Nord-Norge.

«Veien sitt ansikt» ble nominert til Den Nasjonale Ibsenprisen i 2024. Karenga har vært husdramatiker hos Dramatikkens Hus i 2021-2023.

Instagram