Nesten 200 søknader mottatt til fristen i mars

Nyhet 05.04.2024 av Adam Tumidajewicz
Line soknader

Line Rosvoll og dramaturgiatet gleder seg til å ta fatt med å behandle søknader. Foto: David Zadig

Den gamle rekorden for antall mottatte søknader er smadret - hva skjer nå?

– Jeg er nysgjerrig, men også litt sjenert, faktisk. Det å møte en ny tekst er litt som å møte et fremmed menneske, forteller kunstnerisk leder Line Rosvoll.

– Denne eksplosjonen av søknader er fantastisk!

27. mars var vårens frist for å søke skrive- dramaturg- og verkstedstøtte hos Dramatikkens hus.

Til de siste fristene mottok mottok vi rekordmange 128 søknader i september 2023. I november økte rekorden ytterligere på, med 148 mottatte.

Denne runden mottok vi svimlende 196 søknader, fordelt på 270 ulike tilskudd!

Søknadsmassen består av følgende (merk at mange søknader som søker om flere tilskudd i en søknad, derfor blir tallene høyere):

- 147 søknader om skrivestøtte

- 73 søknader til dramaturgstøtte

- 50 søknader om verkstedsbevilgning


Stor ærbødighet

– Vi går inn i arbeidet med å behandle disse søknadene med masse ærbødighet og forventning, sier Rosvoll.

– Jeg må innrømme at det også kan gjøre litt vondt - det er flere som skulle fått tildelinger enn de som får, og jeg kan bli gående i månedsvis med tekster i hodet som holder meg våken om natta.

Det er dermed ikke en helt uforbeholden suksess at vi har fått så mange flere søknader. Selvfølgelig betyr det en økt interesse for norsk dramatikk i seg selv, men Rosvoll mener det er en sammensatt situasjon vi står inne i.

– Det er klart at en bred bekjentgjøring av frister og større synlighet, samt en presset kunstnerøkonomi hvor søkbare midler er mer ettertraktet, er en del av forklaringen, sier hun.

– Vi tror også at mange år med arbeid for synliggjøring av dramatikeren, dramatikken og Dramatikkens hus kan være noe av årsaken til at vi har fått en dobling i søknadsmassen, legger hun til.

Hva skjer med søknaden min nå?

Vi har sett frem til å motta og behandle din søknad, og har berammet rikelig med tid til å gi deg et svar!

Som vi sa før fristen, vil vi regne med det samme denne gangen: Forventet behandlingstid for din søknad er omtrent 10 uker.

Du kan derfor forvente svar på din søknad før sommerferien.

Når blir neste frist?

Vi har fra høsten 2023 til våren 2024 hatt en pilotordning der vi har hatt søknadsfrister, i motsetning til løpende saksbehandling.

Dette arbeidet evalueres nå, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om ordningenes innretninger fremover før sommeren.

Det vil derfor ikke være mulig å legge inn nye søknader før høsten 2024, men du kan logge inn i portalen for å få tilgang til tidligere innsendte søknader.