Dramatikkens hus søker ny dramaturg

Nyhet 04.03.2024 av Adam Tumidajewicz
Illustrasjon pm

Våre dramaturger i samtale med husdramatikerne på fjorårets maraton. Foto: Johannes L.F. Sunde

Til vårt dramaturgiat søker vi en faglig sterk, selvstendig og strukturert dramaturg til et åremål på fire år, med mulighet til forlengelse. Oppstart i august.

Opprinnelig publisert 22. februar

– Vi ser etter noen som vil være både tekstdramaturg, kurator, søknadsbehandler og verkstedleder. Vi kan love en variert arbeidshverdag hvor man får inngå i et veldig interessant kollegium.

Påtroppende kunstnerisk leder Camara Lundestad Joof forteller hvordan dette er en unik mulighet for kloke teaterhoder.

– Dette er en unik stilling fordi du får mange ulike oppgaver å bryne deg på, med muligheter for å reise både nasjonalt og internasjonalt, men du får og medbestemmelse på hva slags sted Dramatikkens hus kan være. Dette både som nasjonalt kompetansesenter for dramaturgi og dramatikk, og som et kulturhus midt på Grønland i Oslo.

Her kan du se stillingsannonsen og levere søknad.

– Jeg vil også trekke fram at vi ikke søker utelukkende etter formell kompetanse. Vi vet at det er mange innganger og ulike praksiser i scenekunstfeltet, og jeg håper å bli utfordra på hva en slik stilling kan og burde romme, avslutter hun.

Les mer om stillingen nedenfor.

Dramaturgiatet vurderer hvilke tekster og prosjekter som støttes og utvikles. Våre dramaturger programmerer også lesninger, seminarer, foredrag og andre dramatikkfaglige møteplasser.

Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og løsningsorientering er viktige egenskaper for å fylle rollen til beste for kunstnerne vi jobber med.

Dramaturgene rapporterer til kunstnerisk leder.

Arbeidsoppgaver vil blant andre være:

  • Behandle og vurdere søknader om støtte og andre henvendelser til dramaturgiatet.
  • Faglig oppfølging av dramatikere og prosjekter – bidra til å synliggjøre dramatikken og dramatikerne overfor teaterfeltet og mulige produsenter.
  • Dramaturgiatet samarbeider med produksjonsleder, kommunikasjonsansvarlig og øvrige ansatte for å gjennomføre og synliggjøre våre aktiviteter og arrangementer.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant høyere utdanning, som for eksempel dramaturgstudier, annen teaterutdanning, litteraturstudier, språkfag eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning.
  • Omfattende kunnskap om scenetekst, nasjonal og internasjonal, såvel som konseptbasert, sjangeroverskridende og kollektivt basert dramatikk.
  • God oversikt over samtidsdramatikken, både innenfor institusjoner og fri scenekunst.
  • Svært god og presis skriftlig og muntlig formuleringsevne.
  • Gode IT-kunnskaper.

Vi er en liten organisasjon som jobber tett sammen på tvers av avdelinger og fagfelt.

Arbeidsspråket er norsk, flerspråklige kandidater oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 18. mars 2024

Oppstart: 15. august 2024

Her finner du stillingsannonsen på finn
.


For spørsmål om stillingen ta kontakt med administrativ leder Christina Friis.

Om arbeidsgiveren

Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av dramatikk på bokmål, nynorsk og nasjonale minoritetsspråk, og er scenekunstfeltets utviklingsarena og prøverom.

Dramatikkens hus skal utvikle kunstnerskap, bidra til å løfte kvaliteten på nyskrevet norsk dramatikk og arbeide for at tekstene blir produsert og finner et større publikum.

Vi er en fagarena og møteplass for et bredt spekter av scenekunstnere.

Vi arrangerer ukentlig foredrag, seminarer, arbeidsvisninger, festivaler og andre egne arrangementer. Vi jobber tett med både institusjonsteatrene og det frie feltet. Vi tildeler midler og ressurser til scenekunstnere.

Dramatikkens hus eier et teaterbygg på Grønland med to scener og leier ut arealer til baren Oslo Mekaniske Verksted. Stiftelsen er finansiert av Kulturdepartementet og Oslo Kommune.