Gunnar Germundson

Gunnar Germundson

Foto: Bendik Schrøder

Gunnar Germundson (1962) er dramatiker og scenekunstprodusent. Han gikk forfatterstudiet i Bø, har en master i sosiologi og har fått oppført en rekke verk, blant annet Hakkebakkekrakket på Nationaltheatret og Faens nisse! på Det Norske Teatret. Han har hatt mange verv i norsk kulturliv, var med å opprette Dramatikkens Hus, ledet Dramatikerforbundet fra 2006 til 2012 og er for tiden daglig leder for Dramatikkfestivalen.

www.germundson.no