Ingeborg Solbrekken

Ingeborg Solbrekken foto Jon Henrik Ihlebæk

Foto: Jon Henrik Ihlebæk

Ingeborg Solbrekken (1961) er opprinnelig sakprosaforfatter. Hun har også utgitt skjønnlitteratur, blant annet en romanbiografi om Henrik Ibsen, Bergmannen og Malmen. Hun er kjent for sin forskning på utenomrettslige sider ved oppgjøret etter krigen. Solbrekken har i en årrekke arbeidet som privatpraktiserende psykoterapeut. En fabel om utilregnelighet er hennes debut som dramatiker.