Ingeborg Solbrekken En fabel om utilregnelighet (2019)

Skuespillere:

Morten Espeland, Kaia Varjord

Lyd:

Krister Johnson

Foto:

Jon Henrik Ihlebæk