Knut Nærum

Knut Naerum Foto Fredrik Arff

Foto: Fredrik Arff

Knut Nærum (1961) har skrevet over 30 bøker, fordelt på mange sjangere. Hans nyeste utgivelse er romanen  Sannheten. En flyktnings historie om da hjemlandet ble rammet av innsyn og ærlighet. Siden 2009 har Nærum bidratt med manuskript til Disney-tegneserier. Hans scenetekster har blitt satt opp av Teater Innlandet, Den Nationale Scene, Kilden, Den Norske Opera & Ballett, Hålogaland Teater, Haugesund Teater, Levende Dukker, Oslo Nye Teater og  Beaivváš Sámi Našunála Teahter. I tillegg har han skrevet fire hørespill for Radioteatret.