Tale Næss

Tale Næss foto Trond Peter Stamsø Munch

Foto: Trond Peter Stamsø Munch

Tale Næss (1969) bor i Tromsø og er utdannet Cand. Philol. i filmvitenskap. For tiden er hun doktorgradsstipendiat i scenetekst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Næss debuterte som dramatiker med en monolog til prosjektet De 10 bud på Teater Ibsen i 1999. Hun skriver også lyrikk, librettoer og hørespill, og arbeider ofte i tverrkunstneriske konstellasjoner, som Stat og Ekstase (2016) og ODYSÉEN. Everything is a remix! (2017). Hennes seneste arbeid er Sweatshop Aleppo med urpremiere på Vega Scene 2019. Arbeidene hennes er oppført nasjonalt og internasjonalt.

Relatert