«O III» av Tale Næss

Arbeidsvisning

Fredag 03. november 2023

Sted: TRAFO, Oslo Teatersenter, Hovinveien 1

03 eventfoto

Foto: Carl Christian Lein Størmer

Velkommen til arbeidsvisning av «O III» av Tale Næss på TRAFO, Oslo Teatersenter

O III er tredje del av et flerårig prosjekt der husdramatiker på Dramatikkens Hus, Tale Næss, går inn Aiskhylos Orestien. I teksten blander dagens hendelser og politiske spill seg med tekster fra tragedien.

I verkstedet ønsker Næss å undersøke rettssalsdramaet. Hun spør: Hvordan skapes nye samfunnsstrukturer, og hvordan kan denne prosessen manifestere seg på scenen?

Målet er å skape en poetisk og politisk tekst. Sentralt står samtalen og den teatrale leken.

Visningen vil bestå av en lesning og en samtale om demokrati og samfunnsbygging. Sammen ønsker vi å reflektere rundt begreper som rett(ssystem) og rett(ferdighet) og hvordan de relaterer seg til størrelser som vold, styrke og maktsutøvelse.

Verkstedleder: Rebekka Nilsson Medvirkende: Kristine Hartgen, Aleksander Varadian, Gjertrud Jynge, Mees Borgman, Marius Kolbenstvedt og Pål Fredrik Kvale

Kalender