Arbeidsvisning: «Vi er Norden» av Camara Lundestad Joof

Arbeidsvisning Camara Lundestad Joof

Torsdag 11. april 2019

Camara Foto Maria Gossé 2

Husdramatiker Camara Lundestad Joof har verksted på Koloni 8.-11. april. Torsdag 11. april er du velkommen til arbeidsvisning kl. 14.00.

Hvordan rister vi av oss 500 års kolonialistisk praksis? Er den så inngrodd i vårt kulturelle DNA at vi ubevisst reproduserer den fortellinger? – Også i kunsten? Vi er Norden er et samarbeidsprosjekt mellom den norsk-gambiske dramatikeren Camara Lundestad Joof, den danske koreografen Ingrid Tranum Velazques, den grønlandske poeten Aka Niviâna og den finsk-samiske skulptøren Stina Aletta Aikio. Sammen prøver de i dette forprosjektet å utforske og utfordre hva dekolonialisering betyr i Norden i dag og ved hjelp av publikum prøver kunstnerne å finne frem til bedre spørsmål.

Vi er Norden er en sammensmeltning av iscenesatte ritualer, dialoger, foredrag og poesi og er en utforskning i møte med publikum. Høsten 2018 besøkte forprosjektet Samovarteatret i Kirkeness, Daiddadallu i Kautokeino, Small Projects Gallery i Tromsø for å forske i materialet.

Etter verkstedet reiser de videre til Nunatta Isiginnaartitsisarfia i Nuuk og til Teknisk Museum i Oslo og Kunsthøgskolen i Malmö.

Visningen foregår primært på engelsk, med enkelte passasjer på grønlandsk, samisk, norsk, dansk og finsk.

Camara er husdramatiker ved Dramatikkens hus 2018/2019.

Kalender