«Dramaturgen som fødselshjelper» av Elin Grinaker

Frokost

Fredag 25. november 2022

Sted: Oslo Mekaniske Verksted

Elin portrett foto Helge Lien

Foto: Helge Lien

Velkommen til foredrag og frokost.

Dramaturgens rolle i scenekunstfeltet har blitt mer fremtredende i løpet av de siste årene. Mange dramatikere jobber tett med dramaturger når de utvikler nye tekster. I dette foredraget snakker Elin Grinaker om forskjellige lesnings-, tekstutviklings- og iscenesettelsesmetoder i arbeidet med ulike dramatikere og scenekunstnere når en scenetekst skal komme til verden. Hun går inn på arbeid som pågår på papiret og i prøverommet, og snakker om sanselig lesning, altså når vi lar logikken tre litt til side og lar kroppen være med i tekstforståelsen. I tillegg tar hun en sving innom hvordan dramaturgen jobber med balansering av maktrelasjoner for å skape en sunn og konstruktiv arbeidsprosess.

Elin Grinaker har bred og sammensatt erfaring som dramaturg både i det frie feltet og på institusjonsteatre. Hun er utdannet ved Institut for Dramaturgi på Aarhus Universitet, og er ansatt som programdramaturg på Black Box teater og jobber også som frilansdramaturg. Grinaker har jobbet tett med Idun Vik i utviklingen av Cornerstone, og satt i festivaljuryen for både første og andre utgave av Bergen Dramatikkfestival. Foredraget «Dramaturgen som fødselshjelper» ble første gang laget til Bergen Dramatikkfestival 2022.

Foredraget holdes på Oslo Mekaniske Verksted. 

Vi serverer bakst og kaffe.

Kalender