Fortellerfestivalen: Fortellerstudio - Åpent Hus

Fredag 01. april 2022

Fortellerstudio

Foto: Fortellerfestivalen

Fortellerstudio er Fortellerfestivalens helårlige treffpunkt for fortellere som vil teste ut idéer, utkast og nesten ferdige fortellinger på hverandre, på kunstnerisk leder Aslak Moe og på en dramaturg fra Dramatikkens hus. Under Åpent Hus inviteres publikum inn til å vise fram hva de arbeider med, og få tilbakemelding. Vel møtt.

For billetter og utfyllende informasjon, gå til fortellerfestivalen.no

Kalender