Frokost: Møt dramaturgene!

Frokost

Mandag 11. mars 2024

Sted: Dramatikkens hus

Maraton rundprat

Dramaturg Ole Johan Skjelbred i midten av en samling med husdramatikere og dramaturger under fjorårets maraton. Foto: Johannes L.F. Sunde

Velkommen til frokostarrangement på Dramatikkens hus! Vi serverer kaffe og croissant og byr på en spennende samtale. Dagens frokost er spesielt for å hjelpe deg som planlegger å søke tilskudd hos oss!

Denne mandagen samler vi dramaturgene på huset for en åpen samtale om våre tilskuddsordninger. Dramaturgene våre har ansvar for å samarbeide med dramatikerne som er tilknyttet Dramatikkens hus. De leser igjennom alt som kommer inn til Dramatikkens hus av skrivetildelinger, verkstedssøknader og selvfølgelig dramaturghjelp. I dag kan du spørre oss om hva som helst!

Kunstnerisk leder Line Rosvoll leder en samtale med våre dramaturger Morten Cranner, Kristina Kjeldsberg og Ole Johan Skjelbred.

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle, og egner seg spesielt for skrivende som vil bruke våre tilskuddsordninger.

Du kan lese mer om å søke støtte hos Dramatikkens hus her.

Det er begrenset med plass på våre frokostmøter, så husk å sikre deg din billett i forveien!

Kalender