"Jeg elsker Tsjekhov" av Janne-Camilla Lyster

Arbeidsvisning

Fredag 14. april 2023

Jeg elsker Tsjekhov

Velkommen til visning av «Jeg elsker Tsjekhov" av Janne-Camilla Lyster

Gjennom to verksteder har dramatiker og koreograf Janne-Camilla Lyster undersøkt skjæringspunktet mellom Tsjekhov, trekkspill - og hvordan utenforspråklige tanker kommer til uttrykk gjennom gester.

Medskapende utøvere: Andreas Borregaard (akkordeon), Ingrid Haakstad, Lisa Colette Bysheim og Mathias Stoltenberg.
Tekst og koreografi: Janne-Camilla Lyster

Janne-Camilla Lyster (1981) har skrevet dramatikk, lyrikk, prosa og sceniske tekster for dans. Arbeidene hennes er vist både i Norge og i utlandet.

Kalender