«Jeg kan ikke leve baklengs» av Sofie Frost

Arbeidsvisning

Fredag 21. februar 2020

SAS Sofie Frost card 070

Foto: Sara Angelica Spilling

Velkommen til arbeidsvisning av ny dramatikk.

Jeg kan ikke leve baklengs er en scenetekst som tar for seg noen av de vondeste traumer et menneske kan oppleve. Gjennom et poetisk og tidvis rytmisk språk, influert av spoken word tradisjonen, der ingen karakterer er gitt navn eller alder, møter vi mennesker som overlever. De har funnet sine måter å eksistere på i en urettferdig verden der de aldri passer inn. Hvordan kan man gi et innblikk i disse menneskenes liv uten å moralisere eller blottlegge de, men heller dele en tilstand man kan få forståelse for?

Teksten ble først til under et skriveopphold på Unge Viken Teater og har blitt utviklet videre derfra med Toril Solvang som dramaturg.

Sofie Frost: Dramatiker
Toril Solvang: Dramaturg/Regissør
Uma Feed Tjelta: Utøver
Hina Zaidi: Utøver
Daniel Frikstad: Utøver

Sofie Frost er skuespiller og slampoet. Hun ble Norges og Nordisk mester i slampoesi i 2017.

Du kan reservere plass i Hoopla. NB! Hvis du reserverer plass, MÅ du komme 10 minutter før for å få plassen din.

Kalender