Visning på Grusomhetens Teater «Mikrobia» av Øyteateret

Arbeidsvisning Amalie Olesen

Fredag 21. juni 2019

Aurora Brekke Mikrobia

Foto: Øyteateret / Aurora Brekke

Verksted og visning er med ressurser fra Dramatikkens hus – og holder til på Grusomhetens teater!

Til grunn for prosjektet Mikrobia ligger Amalie Olesens scenetekst Opphav, som rommer beskjeder og avsløringer fra mikroorganismene til oss mennesker. Kom, len deg tilbake og se verden fra mikrobenes perspektiv, la dem minne oss på det vi mennesker lett glemmer: symbiosene vi ikke kan leve uten, og følgen av vår død.

Øyteateret utforsker bio-kunst i teatersammenheng. Scenografene Amanda Baum (DK) og Rose Leahy (UK) integrerer mind-blowing fenomener fra biologien i sine verk. I Mikrobia kommer vi til å utforske figurteater som en måte å undersøke andre livsformer på. Figurene kan være en forlengelse av aktørenes kropper, eller enkle sammensetninger av materialer. Hele tiden utforskes ulike måter å animere og interagere med materialene og figurene på. Dette blir et verksted der vi forsker på måter oversette konkrete fysiske livsformer til eksistensielle temaer, som kan trigge emosjoner og refleksjoner hos et fremtidig publikum.

Kroppen din er befolket av flere mikrobiske individ enn av celler. Du er en millionby, og vi inviterer deg til en arbeidsvisning med Mikrobia. Kom ned til Grusomhetens teaters lokaler fredag 21.juni kl. 12.00.

Mikrobia skal bli en audiovisuell figurteaterforestilling, som utvikles i samarbeid mellom Ellen Jerstad, Baum & Leahy, Sjur Miljeteig, Elin Grinaker Amundsen, Janny Hoff Brekke, Caisa Strømmen Røstad, Andrea Skotland, Vincent Vernerie og Huy Le Vo. Endelig casting er ikke satt. Forestillingen er fullfinansiert gjennom Norsk Kulturfond, SPENN og Dramatikkens hus. Mikrobia lages for turné, og premierested er ikke lovet bort.

Kalender