Tekstlab festival: Collective Rites – visning og samtale

Arbeidsvisning

Fredag 29. oktober 2021

Colletiverites tekstlab festival 2021 foto Shanti Brahmachari

Foto: Shanti Brahmachari

Velkommen til et undersøkende, tverrfaglig performance-prosjekt som utforsker tilhørighet til sted, identitet og kollektive minner.

I Collective Rites utforsker en gruppe kunstnere hva vi har felles og hva som skaper tilhørighet i dagens samfunn. Utgangspunktet er forståelsen av at identitet skapes gjennom deltakelse i felles aktiviteter på vårt «sted». Vi utforsker dette sammen gjennom visninger på gater, torg og i offentlige rom der kunstnere og lokalbefolkning deler historier fra sitt «sted». Hva gjør vår kunst med opplevelsen av tilhørighet til «stedet»?

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30. oktober 2021. Med nye stemmer, historier og uttrykk av kunstnere, barn og ungdom fra hele Oslo.

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival

Gratis inngang, åpent for alle

Kalender