Tekstlab festival: Kunst som politikk: Kunst i det offentlige rom

Panelsamtale

Fredag 29. oktober 2021

KUNST SOM POLITIKK tekstlab festival 2021 illustrasjon

Illustrasjon: Tekstlab festival

Velkommen til panelsamtale om byens offentlige rom som møteplasser mellom kunsten og byens befolkning. Før samtalen vises utdrag fra TekstLab-produksjonen Collective Rites på Teaterplassen utenfor Dramatikkens Hus. Dette skjer klokken 16.30. Produksjonen utforsker ulike former for interaksjon mellom kunsten og lokalbefolkningen i det offentlige rom, med vekt på Tøyen og Grønland, og undersøker kunstens potensial for å bidra til opplevelse av økt tilhørighet til lokalsamfunnet.

I panelsamtalen, som starter 17.00 inne på Dramatikkens hus, tar vi opp spørsmål om hvordan gatene, torgene og byen kan omfavne kunsten og kulturen. Hvem har rett til å skape og vise kunst i det offentlige rom og hvem får/får ikke oppleve kunst i sine lokalmiljø? Hvilke kunstnere ønsker å vise kunst i offentlig rom, og hva vil de med kunsten? Hvem får sette sitt preg på byen, og hvilken plass har kunsten når byens mange rom utformes?

I panelet: 
Nazneen Khan-Østrem
Rudolf Terland Bjørnerem
Alf Jørgen Schnell
Elora Brahmachari

Samtalen ledes av Shanti Brahmachari


Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30. oktober 2021. Med nye stemmer, historier og uttrykk av kunstnere, barn og ungdom fra hele Oslo.

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival

Gratis inngang, åpent for alle

Kalender