Tormod Carlsen om: Herman Melville

Foredrag

Tirsdag 11. september 2018

«Når det kommer til tekst og teater er det få damer som har fått meg til å tenke så mye som Gertrude Stein og få fyrer som har fått meg til å tenke så mye som Herman Melville. Da Spongis allerede har snakket fortreffelig om Gertrude Stein, og gjentagelser kun er kjedelig, påtar jeg meg oppgaven å reflektere høyt over hvorfor Herman Melvilles verker er en berikelse for min egen praksis og kanskje også hvordan teksten i teateret kan være en fortellende ikke-dogmatisk polyfoni.» (Tormod Carlsen)

Helt siden han flyttet til Russland etter videregående skole for å trene til sirkusartist, har Tormod Carlsen oppsøkt steder og kontekster som preges av paradokser. I det motsetningsfylte ser han muligheter til å vri på situasjonen. Foruten Russland har han studert teater ved Universitetet i Teheran og regi på Kunsthøgskolen i Oslo. Etter hvert har landskap blitt en tydelig inngang til kunstnerisk arbeid. Flere av prosjektene bærer preg av å være langvarige undersøkelser av situasjoner og problemstillinger hvorfra nye verk genereres. Carlsen er assosiert kunstner ved Black Box Teater i Oslo 2017/2018. (Biografi: Black Box Teaters nettsider)

I Foredragsserien har scenekunstnere valgt seg en kunstner som utgangspunkt for å tenke høyt om teater og verden. Foredragsserien kurateres av Ole Johan Skjelbred og Morten Cranner, Dramatikkens hus. Foredraget vil bli streamet på vår Facebook-side.

Foredragsserien er gratis. NB! Forhåndsbestilte billetter frigis 10 minutter før foredraget starter!

Kalender