"Vi forlot den stille skogen" av Janne-Camilla Lyster

Arbeidsvisning Janne-Camilla Lyster

Lørdag 05. oktober 2013

Static1 squarespace

Vi forlot den stille skogen er et det første prosjektet i sitt slag; en skjønnlitterær tekst skrevet som utgangspunkt for en danseforestilling ligger til grunn for fire ulike tolkninger av Ingri Fiksdal, Steffi Lund og Janne-Camilla Lyster samt regissør Jonas Corell Petersen. Over to dager vises forestillingene i en forestillingsrekke på Dramatikkens hus. Vi forlot den stille skogen, som lanseres i bokform på premieredagen 5. oktober, består av teksttyper med ulik koreografisk funksjon. Manuset fungerer som en friksjonsflate i det skapende arbeidet, og teksttypene som byggeklosser i den koreografiske prosessen. Tematisk undersøkerVi forlot den stille skogen de forgreininger og forbindelser som oppstår mellom tilblivelse og forvandling, med overganger mellom mulige eksistensformer som et gjennomgående motiv. Det skapes assosiative åpninger mellom det imaginære og det konkrete; mellom det som er og det som er i ferd med å bli til.

Tolkninger av Janne-Camilla Lyster, Ingri Fiksdal, Steffi Lund og Jonas Corell Petersen.

Merk at Urskog vises på Galleri 0047 (inngang fra Platousgate på Grønland)

Steffi Lunds tolkning vises 2 ganger per kveld med begrenset antall publikummere. Billettpris kr 200/100 per kveld.

For kr 200/100 får du se alle fire forestillingene – og du kan velge om du vil starte kl 17 eller kl 18. (Hvis du velger kl 17, får du en pause mellom kl 19-20.)

LØRDAG Bolk 1
Kl.17.00 En gang var jeg det høye gresset av Steffi Lund vises i Prøvesalen og varer i 50 min.
Kl.17.55 Innledning med kunstnerisk leder og JC Lyster
Kl.18.00 VersjonOktober 2013 av Janne-Camilla Lyster vises i Hallen og varer i 60 min.
Kl.19.00 Pause
Kl. 20.00 Vi som forlot skogen av Jonas Corell Petersen vises i Hallen og varer i 45 min.
Kl. 21-21.30 Urskog av Ingri Fiksdal OBS – vises i Galleri 0047 og varer i 60 min.
Kl. 22.30 Premierefest m/boklansering på Galleri 0047

LØRDAG Bolk 2
Kl.18.00 Versjon Oktober 2013 av Janne-Camilla Lyster vises i Hallen og varer i 60 min.
Kl.19.00 En gang var jeg det høye gresset av Steffi Lund vises i Prøvesalen og varer i 50 min.
Kl. 20.00 Vi som forlot skogen av Jonas Corell Petersen vises i Hallen og varer i 45 min.
Kl. 21-21.30 Urskog av Ingri Fiksdal OBS – vises i Galleri 0047 og varer i 60 min.
Kl. 22.30 Premierefest m/boklansering på Galleri 0047

SØNDAG
Kl.15.00 Danserisk Samtale m/ Ine Therese Berg og koreografene i Hallen. Varer i 60 min.

SØNDAG Bolk 1
Kl.17.00 En gang var jeg det høye gresset av Steffi Lund vises i Prøvesalen og varer i 50 min.
Kl.18.00 Versjon Oktober 2013 av Janne-Camilla Lyster vises i Hallen og varer i 60 min.
Kl.19.00 Pause
Kl. 20.00 Vi som forlot skogen av Jonas Corell Petersen vises i Hallen og varer i 45 min.
Kl. 21-21.30 Urskog av Ingri Fiksdal OBS – vises i Galleri 0047 og varer i 60 min.
SØNDAG Bolk 2
Kl.18.00 Versjon Oktober 2013 av Janne-Camilla Lyster vises i Hallen og varer i 60 min.
Kl.19.00 En gang var jeg det høye gresset av Steffi Lund vises i Prøvesalen og varer i 50 min.
Kl. 20.00 Vi som forlot skogen av Jonas Corell Petersen vises i Hallen og varer i 45 min.
Kl. 21-21.30 Urskog av Ingri Fiksdal OBS – vises i Galleri 0047 og varer i 60 min.
En gang var jeg det høye gresset – en video-, lyd-, og bevegelsesinstallasjon av Steffi Lund – vises i Prøvesalen på Dramatikkens hus.
Janne-Camilla Lysters manus har en kompleks og ikke-lineær karakter. Det inspirerer til lesning på kryss og tvers, forlengs og baklengs. Teksten utfolder stadig ny mening når man nærmer seg den slik. Lund oppfordrer derfor publikum til å bli aktive ’lesere’, flytte seg rundt i Prøvesalen, skifte synsvinkel og perspektiv, dikte selv. Installasjonen er av on-going karakter, og publikum kan fritt entre og forlate rommet. Akkurat som i et galleri. Materialet består av videoklipp som bearbeides live og projiseres via flere projektorer, samt konglomerater av musikk/lydspor og bevegelsessekvenser. De medvirkende står fritt til å komponere med disse elementene i rommet på selvstendig grunnlag. Visningene vil arte seg forskjellig, men likevel befinne seg innenfor de samme stemningslandskapene.

Konsept, prosjektledelse, dans: Steffi Lund
Video:
Idé og film: Steffi Lund
Projeksjonsdesign: Sabina Jacobsson
Musikk: Tov Ramstad
Medskapende danser: Ulf Nilseng
Rom: Turid Ousland
Lys: Ruth Marie Bottheim

Vi som forlot skogen av Jonas Corell Petersen
Alt i verden er forenet i viljen til å leve. Verden er uendelig og meningsløs og derfor full av kjedsomhet eller lidelse. Den eneste flukt er selvbedrag eller kunst. Musikk virker f. eks. godt. I Vi som forlot skogen tar de opp tematikker og strukturer fra Janne-Camilla Lysters manus hvor språkbilder veves inn i hverandre. Bilder og handlinger forvandles og speiles i nye tekster og av live-musikere samt 6 aktører der alle forsøker å overleve.

Regi: Jonas Corell Petersen
Lysdesign: Øyvind Wangensteen
Lasse Marhaug: Komponist
Musiker: Guro Skumsnes Moe

Aktører:
Eldar Skar
Ivar Furre Aam
Espen Alknes
Karl Flyman
Olav Waastad
Oddgeir Thune

Urskog av Ingri Midard Fiksdal
I Urskog har de forsøkt å la det koreografiske manuset sive gjennom zombiekroppen, for å se hvordan det kan manifestere seg fysisk. Zombier, de levende døde, har i følge mytologien døde hjerner, men aktive hjernestammer. De beveger seg motivert av sanseimpulser og instinkter, men mangler evnen til å bearbeide disse inntrykkene kognitivt. Zombier kan dermed ses som en slags total-affektive skapninger, deres navigasjon i verden er basert på kroppslig kognisjon alene. Ved å møte teksten som zombier har vi forsøkt å undersøke hvordan den kan oppleves fysisk, og hva et fysisk output av teksten eventuelt vil kunne være. Dette glipper selvfølgelig litt i det at de i hvert fall til en viss grad både kan lese og tenke, men ideen handler om å undersøke hvordan de kan arbeide koreografisk med en tekst uten å oversette eller fortolke den.

Koreografi og lys: Ingri Midgard Fiksdal
Musikk: Camilla Barratt-Due Vatne
Live-koder (lyd): Alexandra Cardenas
Medskapende utøvere: Ingeleiv Berstad, Kristin Helgebostad, Pernille Holden og Eivind Seljeseth
Statister: Marie Nikazm Bakken, Sara Christophersen, Alma Bø Getachew, Ane Marthe Sørlien Holen, Sigrid Hirsch Kopperdal, Charlotte Helena Nicolina, Venke Marie Sortland, , Åsne Storli, Maria Ulvestad, Linda Sofia Wardal og Bente Alice Westgård
DJ: Kosovopakkis (lørdag)
Støttet av Kedja Wilderness Residency og Muscle Temple/0047
Takk til Det Norske Teatret, Nationaltheatret, Khio og HC Gilje for lån av utstyr

Prosjektet Urskog skal vises i to versjoner på galleriet 0047. Lørdag 5. oktober spiller vi Urskog 1, som befinner seg i grenselandet mellom forestilling og fest. Søndag 6. oktober spilles Urskog 2 i restene etter festen.

Janne-Camilla Lysters manus Vi forlot den stille skogen har inspirert til en undersøkelse av det forgjengelige, og grensen mellom det levende og døde. Det å arbeide med et manus som utgangspunkt for det koreografiske har reist flere spørsmål i forhold til produksjon av mening i teksten, versus i dans/koreografi og lyd. Hvilke muligheter for meningsproduksjon finnes i koreografi, og hvordan skiller de seg eventuelt fra meningsproduksjon i det litterære?

Støttet av:Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere. Co-produsent: Dramatikkens hus. Utgiver: Tiden Norsk Forlag

Janne-Camilla Lyster (f. 1981) er forfatter, danser og koreograf, utdannet danser ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har utgitt tre diktsamlinger, senest Jegeren (2012), som fikk svært god mottakelse da den utkom. Hun har skapt og medvirket i forestillinger ved blant annet Black Box Teater og Dansens Hus, og har også turnert internasjonalt. For forestillingen Quite Right ble hun sammen med Ida Wigdel og Øyvind Osmo Eriksen nominert til Kritikerprisen i dans.

Ingri Midgard Fiksdal er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2006, og har arbeidet som koreograf og utøver siden. Hennes to siste produksjoner Night Tripper (2012) ogThe Orchard Ballads (2011), skapt i samarbeid med Ingvild Langgård og Signe Becker, har turnert til spillesteder som brut-künsterhaus i Wien, Kampnagel i Hamburg, Inkonst i Malmø, The Armory Show i New York City, LIMIT festival i Beograd, IBT13 i Bristol, ANTI festival i Kuopio, Homo Novus i Riga, samt til Black Box Teater, BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avantgarden og RAS i Norge. Fiksdal er også stipendiat ved Kunsthøyskolen i Oslo, og vil fra oktober 2013 starte et treårig kunstnerisk forskningsprosjekt.

Steffi Lund (f. 1961) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Amsterdam, avdeling for Ny dans og koreografi (1984-88), og har siden jobbet kontinuerlig som skapende og utøvende dansekunstner. Lund har arbeidet med koreograferte forestillinger, improvisasjonsforestillinger, stunts, performance, barneforestillinger, solo- og gruppeforestillinger, både på scenen, i gallerier og offentlige rom. Hun har også samarbeidet med en rekke andre dansekunstnere, forfattere, musikere, billedkunstnere og lysdesignere. Steffi Lund har også Statens Garantiinntekt for Kunstnere.

Jonas Corell Petersen er født i København i 1979, og har studert teatervitenskap, kunsthistorie og filosofi ved Københavns Universitet. Han har femårig regiutdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens Teaterhøgskole. Hans diplomoppgave ved KhiO i 2010 var Goethes «Unge Werthers lidingar» som ble produsert ved Det Norske Teatret. For den oppsettingen vant han den europeiske Fast Forward-prisen for unge regissører. Han har jobbet i Holland, Tyskland, Danmark og Norge. Forestillingen Zoo hadde premiere på Black Box Teater 31.august. 2011, og i 2013 hadde han regi på Baby, på Nationaltheatret, basert på en roman av Kirsten Thorup. Han ble nominert til Heddaprisen i kategorien for beste regi. Våren 2013 vant han Heddapris for forestillingen Ik-EG-Ich, som er en samproduktion med Det Norske Teatret og Toneelmakerij, Amsterdam.

Kalender