Mari Moen Dramaturg

Small Dramatikkens Hus portretterstab2020 mari lars opstad

Jeg arbeider med dramatikere som er i prosess, leser tekstene mens de er under utvikling, holder verksteder, der vi undersøker tekstens potensial i rommet sammen med andre, skuespillere, musikere, regissører og andre. Jeg leser søknader og gir respons på dem.

Mari har hovedfag i litteratur fra Ludwig-Maximilians-Universität i München. Hun har jobbet som dramaturg i Tyskland og Norge siden 2001.