Kari Fredrikke Brænne Arakhnes vev (2019)

Skuespillere:

Birgitte Larsen, Kjærsti Odden Skjeldal, Elvira Cranner von der Lippe, Kikki Stormo

Lyd:

Krister Johnson

Foto:

Tine Poppe

Urpremiere:

Fossekleiva kultursenter, 21/9-2018