Henning Bergsvåg Forfatterbevegelsen: Henning Bergsvåg (2018)

Intervju:

Trine Kleven, Kristina Kjeldsberg

Foto:

Tale Hendnes/Dansens Hus