Aina Villanger Forfatterbevegelsen: Aina Villanger (2018)

Intervju:

Trine Kleven, Kristina Kjeldsberg

Foto:

Tale Hendnes/Dansens Hus