Vi søker teknisk ansvarlig

Nyhet 17.08.2021
Small Dramatikkens Hus illustrasjonsbilder 2020 Lars Opstad 095

Foto: Lars Opstad

Vi søker en erfaren tekniker i 100% fast stilling som teknisk ansvarlig. Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 06.09.2021
Spørsmål rundt stillingen:
Kunstnerisk leder Line Rosvoll
Produksjonsleder: Pernille Skaansar

KLIKK HER FOR Å SØKE

Dramatikkens hus har to likestilte teknisk ansvarlige som sammen sørger for at våre arrangementer avvikles med høy teknisk kvalitet, og at våre lokaler er best mulig tilrettelagt for kunstnere og publikum. Begge våre teknikere bør beherske både lyd-, lys-, AV- og sceneteknikk og ha generelt god IT-kompetanse.

Vi søker en selvgående, strukturert og initiativrik medarbeider med stor arbeidskapasitet. Den rette kandidaten har gode samarbeidsevner, er glad i folk, jobber systematisk og ryddig og er ikke redd for å påta seg oppgaver utenfor egen stillingsinstruks. Dramatikkens hus er et utviklingshus, ikke et produserende teater. Våre prosesser resulterer derfor sjelden i et endelig resultat. Våre teknikere må derfor være interessert i prosess og utforsking av muligheter underveis.

Oppgaver:

  • Planlegge, avvikle og dokumentere arrangementer (inkluderer lyd, lys, podkast og videostrømming)
  • Kontakt med kunstnerne for å avdekke behov i hver enkelt produksjon
  • Planlegge bruk av tekniske ressurser, både husets egne og innleide, i samarbeid med produksjonsleder
  • Vedlikehold av teknisk utstyr, sceniske elementer, verktøy og maskinpark
  • Vedlikehold og drift av teknisk avdelings datautstyr og nettverk
  • Bistå i bygningsmessig vedlikehold, drift og mindre oppgraderinger
  • HMS-ansvar for teknisk utstyr, scenerom/lager/verksteder og eksternt personale

Kompetanse og kvalifikasjoner:

  • Relevant teknisk erfaring fra scenekunstfeltet – bør beherske programmering og avvikling av lyd, lys og AV (vi bruker QLab til avvikling av lyd og lys, EOS lysbord og Midas M32 lydbord).
  • Relevant utdannelse (kan kompenseres med erfaring)
  • Generelt god IT-kompetanse

Vi er en liten organisasjon med korte beslutningslinjer. Dette gir stor frihet til både å påvirke egen arbeidshverdag og den videre utviklingen av Dramatikkens hus.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Lønn etter avtale. Stillingen rapporterer til administrativ leder.

Om arbeidsgiveren

Dramatikkens hus er en stiftelse med et nasjonalt ansvar for utvikling av ny norsk dramatikk. Dramatikkens hus er et kompetanse- og ressurssenter for teaterfeltet og arrangerer foredrag, seminarer, arbeidsvisninger, festivaler og andre egne arrangementer. Vi jobber tett med institusjonsteatrene og det frie feltet. Vi tildeler midler og ressurser til scenekunstnere. Dramatikkens hus eier et teaterbygg på Grønland med to scener og leier ut arealer til baren Oslo Mekaniske Verksted. Stiftelsen har 11 ansatte og er finansiert av Kulturdepartementet og Oslo Kommune.