Line Rosvoll Kunstnerisk leder

Portretter Johannes LF Sunde 004

Jeg er leder for alle ansatte og ansvarlig for at huset blir organisert, drevet og videreutviklet. Jeg leder dramaturgiatets arbeid, programmerer husets aktiviteter og er i kontakt med dramatikere, teaterledere og mulige produsenter av ny norsk dramatikk. Jeg er samtalepartner både for de skrivende og for de produserende.

Line er regiutdannet fra Statens Teaterhøgskole (Kunsthøgskolen i Oslo) og har satt opp 50 teaterstykker de siste 30 årene.