Terese Mungai-Foyn om: A bōcstæf, is a /ˈbʊk.stɑːf/, is a book?

Foredrag

Tirsdag 21. november 2023

Sted: Dramatikkens hus

Terese mungai kvadrat

Foto: Unn Kristin Dietz Syverud

Velkommen til neste foredrag i foredragsserien, med Terese Mungai-Foyn!

Om rim og rytme, og tegn som byggestein, en språkreise i bøker, fra rommet innafor huset bortenfor…buset hortenfor, huset bortenfor!

Minner om bokstaver, stemmer, musikalitet , sosiolekt og lek med ord og uttrykk.

I foredragsserien på Dramatikkens hus inviterer vi scenekunstnere til å velge seg en kunstner eller et tema for å tenke høyt om teater og verden. Foredragsserien kurateres av Ole Johan Skjelbred og Morten Cranner.

Arrangementet er gratis.

Kalender