Gjør klar søknadspennen: Husdramatikerfristen er 1. februar

Nyhet 30.01.2024 av Adam Tumidajewicz
Camara nettsak soknad

Påtroppende kunstnerisk leder Camara Lundestad Joof ser frem til å velge ut neste husdramatikerkull.

Det gjenstår snaue to uker til søknadsfristen for nye husdramatikere går ut.

– Jeg er veldig spent på å se hvem som søker, jeg har god kjennskap til dramatikerfeltet i Norge, men fullstendig oversikt har jeg jo ikke. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med navn som kan være nye for meg, og til å gjøre et dypdykk i dramatikere jeg allerede kjenner til.

Det sier påtroppende kunstnerisk leder Camara Lundestad Joof, som skal lede juryen i arbeidet med å finne nye husdramatikere.

– Hvordan juryarbeidet skal foregå er vanskelig å gå inn på i detalj, det har mye å si om vi får inn 100 eller 300 søknader.

– I første omgang skal vi i juryen ta oss en god måneds tid til lesning av søknadene, før vi setter i gang med diskusjonene. Og så satser jeg på at det blir mye krangling. Vi har ulike kompetanser og kunstsyn i juryen, så jeg håper det blir mye uenighet før vi lander på de 8 som skal innkalles til intervju.

Ordningen får en ny drakt i år, der husdramatikerne er garantert svært gode vilkår for å gi tid til å skrive og utvikle sine kunstnerskap.

I løpet av prosessen skal det plukkes ut 4 personer. Det betyr et trangere nåløye, men også høyere nivå og større muligheter for det nye kullet som begynner i høst.

– Det er ikke en rekrutteringsbase, dette er for dramatikere som har hatt en profesjonell oppsetning. Vi har mange andre verktøy på Dramatikkens hus for å rekruttere nye stemmer. Du skal ikke lære å skrive for scenen for første gang i husdramatikerprogrammet. Du skal få stort rom og tid til å forme din egen stemme og utforske din egen dramatikk, men om du søker som husdramatiker, må du også vite at det er scenetekst du vil, sier hun.

På spørsmål om hun har noen råd til vordende husdramatikere, er oppfordringen helt klar:

– Skriv hva du brenner for, ikke hva du tror vi har lyst til at du brenner for! Skriv om hva som er viktig for deg, hvor skoen trykker i ditt kunstnerskap. Ikke prøv å skrive en søknad basert på hva du tror vi i juryen vil høre.

– Vi leter etter kunstnerskap. Vi håper søkere tør å være ærlige og åpne, også om egen usikkerhet. Står man ved et veiskille i eget kunsnterskap og tenker man skal ta det i en annen retning? Fortell oss om det!

– Trenger du luft til å prøve ut noe du aldri har prøvd ut før? Eller fortell oss at du vil fortsette med det du gjør fra før om det funker veldig bra for deg, legger hun til.

Gjennom vurderingsprosessen skal juryen lese igjennom alt de får tilsendt. I søknaden ønsker vi å lese dine representative scenetekster i tillegg til en beskrivelse av kunstnerskapet ditt og fremtidsplanene dine som dramatiker.

– Fortell oss hvorfor du skriver, hva du skriver og hva du vil jobbe med de neste to årene. Husdramatikerprogrammet gir deg trygghet og det gir deg tid, vi vil høre hvorfor nettopp denne tiden skal bli din.

– Dette er et kunstnerdrevet program, og dramatikere kommer i alle former og farger, liksom.

Etter at søknadene er lest igjennom, vil søkere bli kalt inn til intervju i starten av april.

– Blir du husdramatiker, kan du se frem til et hus som gleder seg helt sjukt til du skal komme på jobb! Vi har et skriveloft, en scene og en stab med så mange kompetente teatermakere som er klare for å hjelpe folk med å løfte tekstene sine ut - i alle ledd av den kunstneriske utviklingen.

– Men du trenger ikke være basert i Oslo - sitter du et annet sted i landet finner vi ut av det, dette er et nasjonalt program.

– Som husdramatiker får du et tilhørssted som entusiastisk vil ta deg imot, du skal få arbeidsfred og ro og skikkelig kompetente sparringspartnere, avslutter Camara Lundestad Joof.

Her finner du utlysningen, og skjemaet for å sende inn søknad finner du her.


Kriterier for søknaden

Søkere må ha fått minimum ett originalverk for scenen oppført i profesjonell sammenheng.

For å kunne bli husdramatiker må du hovedsakelig bo og virke i Norge. Når det anses som rimelig kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Husdramatikere kan ha inntil 50 % stilling i andre varige arbeidsforhold. Andre kortvarige engasjement som til sammen utgjør mer enn en 50% stilling, må ikke overskride 4 måneder per år.

Husdramatikerprogrammet kan ikke søkes av personer under utdanning som utgjør mer enn 15 studiepoeng pr. semester.

Søknaden må inneholde CV, en beskrivelse av aktuelle prosjekter for perioden som husdramatiker, og inntil to representative scenetekster – det kan være tekst under utvikling.