Husdramatikere 2022-2023 søkes!

Nyhet 08.04.2021
B074017 sh

Husdramatiker Mikkel Bugge (2016). Foto: Kristin von Hirsch

Fra januar 2022 vil vi for femte gang ønske et nytt kull husdramatikere velkommen til Dramatikkens hus.

Siden 2014 har vi hatt 37 dramatikere knyttet til oss som Husdramatikere.

Husdramatikerprogrammet tilbyr kunstneriske, tekniske og økonomiske ressurser og rom for utvikling av dramatiske forfatterskap over tid. Dramatikkens hus ønsker gjennom dette å gi et utvalg dramatikere tilhørighet og eierskap til huset. Programmet skal favne dramatikere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet.

Husdramatikere får tilgang til teaterfaglige ressurspersoner som dramaturger, instruktører, skuespillere, teknikere og produsenter. De kan benytte husets skriveloft, scener, visningsmuligheter og formidlingsapparat. Praktisk arbeid som tekstverksteder og lesninger vil inngå i tilbudet. Dramatikerne vil dessuten motta totalt kr 230 000 (kr 57 500 pr. halvår) i skrivestipend gjennom perioden.

Programmet skal være fleksibelt, forfatterstyrt og skreddersydd etter den enkelte dramatikers behov. Vi oppmuntrer til samarbeid og utveksling mellom de involverte skrivende. Det forventes at husdramatikerne bruker huset aktivt, initierer egne prosesser, og medvirker i felles samlinger, Husdramaraton, foredragsserien og til å generere aktivitet i scenerommene.

Vi samarbeider med ulike utviklingsmiljøer og teaterbransjen landet rundt, og deltakerne skal kunne bo og arbeide på forskjellige steder, men likevel holde kontakt med huset og ”ensemblet” av dramatikerkolleger og andre involverte.

Dramatikkens hus jobber for økt mangfold i norsk teater og ny norsk dramatikk. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og særlig dramatikere som skriver for barn og unge. Tidligere husdramatikere har også anledning til å søke.

Søkere må ha fått ett eller flere verk oppført i profesjonell sammenheng. Søknaden må inneholde CV, en plan med prosjektbeskrivelse av aktuelle prosjekter for perioden som husdramatiker, og to representative scenetekster.

Søknad med vedlegg sendes innen 14. mai 2021 til: husdramatiker@dramatikkenshus.no

Har du spørsmål? Ta kontakt med kunstnerisk leder Line Rosvoll eller dramaturg Mari Moen.