"Domen" av Oda Fiskum

Arbeidsvisning

Fredag 28. oktober 2022

Illustrasjon oda fiskum domen okt2022

Illustrasjon: Oda Fiskum

Velkommen til arbeidsvisning av "Domen" av Oda Fiskum.

Domen begynner som et fjell. Opp og ned gjennom skorpe og mantel i noen hundre millioner år, før det hogges til blokker og limes sammen til en katedral. I katedralen er det en domkantor og en mann. De prøver besatt å stemme det firetusen piper tunge 1700-tallsorgelet helt rent. Når de lykkes, mot alle odds og naturlover, settes uventede ting i bevegelse.

«Domen» er et forsøk på en scenetekst som forutsetter et helt tomt rom.

Oda Fiskum er fra Trondheim. Hun har studert dramaturgi på teaterhøgskolen i Beijing og sinologi på SOAS i London. Hun er virksom dramatiker i Europa og Øst-Asia, har skrevet et tjuetalls tekster for ulike sceniske uttrykk og er oversatt til en rekke språk. Fiskum bor i Stockholm og er programansvarlig for dramatikk på Biskops-Arnös folkehøgskole.

Kalender