Eirik Willyson om: Thomas Bernhard

Foredrag

Tirsdag 06. september 2022

Eirik willyson foto Paal Audestad

Foto: Paal Audestad

Foredraget strømmes til dramatikkenshus.no og Facebook.

Thomas Bernhard, dramatiker, forfatter og poet, regnes blant de mest betydelige i tyskspråklig etterkrigslitteratur. I Norge er han mest kjent for romanene, ikke minst Trær som faller, der hovedpersonen er invitert til det verten kaller et kunstnerisk aftensmåltid etter en oppføring av Vildanden. De venter og venter på selskapets hovedperson, den «grandiose skuespilleren som med denne Vildanden hadde nådd høydepunktet i sin karriere», ifølge verten.

Bernhard er kjent for sin utskjellelseskunst, som ikke bare rammer dilettanter og åndssnobber, men også østerriksk kultur og samfunn, og med sitt testamente foretok Bernhard det han kalte en posthum litterær emigrasjon ved å nekte flere oppførelser av stykkene sine i Østerrike.

Blant Bernhards mest kjente teaterstykker er Teatermakeren og Ganske enkelt komplisert, som begge handler om store, gamle skuespillere, deres uoppnåelige ambisjoner og deres kamp mot seg selv og mot andres uforstand.

I dette foredraget vil Eirik Willyson snakke om Bernhards dramatikk og om den særegne monologstilen i prosabøkene.

Eirik Willyson (f. 1981) kommer fra Odalen og bor i Oslo. Han har vært involvert i en rekke ulike kunstprosjekter, primært som dramatiker og scenekunstner.

I foredragsserien på Dramatikkens hus inviterer vi scenekunstnere til å velge seg en kunstner eller et tema for å tenke høyt om teater og verden. Foredragsserien kurateres av Ole Johan Skjelbred og Morten Cranner.

Arrangementet er gratis.

Kalender