Jonas Øren om: Kalokagathia

Foredrag

Tirsdag 18. april 2023

Jonas Øren 2022 Jonas Carlsen

Foto: Jonas Carlsen

Vi strøymer til dramatikkenshus.no og Facebook.

Jonas Øren er dansekunstnar og interessert i å undersøke korleis sjølvet, subjektivitet og identitet er knytta til kommunikasjon, produksjon og strategisk framføring gjennom dans og koreografi. Ved å sjå til sjølv-performativitet både i og utanfor scenerommet ønsker han å spegle aspekt ved samtida og måtane vi kommuniserer på i dag. Øren har bachelorgrad i klassisk ballett og mastergrad i dans frå Kunsthøgskulen i Oslo, og har arbeida med dansen innanfor fleire kontekstar og i samarbeid med aktørar frå ulike felt.

Om Kalokagathia: Ved å undersøke aspekt ved populærkultur, kunstmarknaden og skeiv subkultur tek Øren for seg sjølvframføring og strategisk identitetsproduksjon både i og utanfor scenerommet. Ved å undersøke personleg, så vel som allmenn, forståing av kroppslege ideal, objektivisering, glamourisering og skeive performativitetsstrategiar, vil Øren bruke blant anna utdrag frå mote- og kunsthistorie, mytologi og samanhengar mellom sjølvforsvar og sjølvkreasjon. Kalokagathia er ideen om samanhengen mellom moralsk stordom og vakker utsjånad.

I foredragsserien på Dramatikkens hus inviterer vi scenekunstnere til å velge seg en kunstner eller et tema for å tenke høyt om teater og verden. Foredragsserien kurateres av Ole Johan Skjelbred og Morten Cranner.

Arrangementet er gratis.

Kalender