Mariken Lauvstad om: Nye dramaturgier for en ny politisk virkelighet

Foredrag

Tirsdag 13. april 2021

Mariken lauvstad foto erika hebbert small

Foto: Erika Hebbert

Foredraget strømmes her eller Facebook. Etter foredraget blir det samtale med Mariken Lauvstad og Morten Cranner. Om du ønsker å stille spørsmål, må du gjøre det fra Facebook-siden vår.

De fleste av oss er enige om at teateret et visjonært sted. I teatret utformes verdener og utopier, og scenekunsten har potensiale til å løfte fram og problematisere bindinger mellom samfunnets strukturer og spesifikke ideologiske narrativer og hendelser. Men samtidig hviler teatret tungt på tradisjon. Dermed blir dominante og normative perspektiver ofte - og gjerne utilsiktet - opprettholdt, selv når vi forsøker å bryte dem. Kan nye dramaturgiske strukturer utfordre gamle forestillinger om oss selv og om verden? I så fall: Hvordan?

I dette foredraget argumenterer Lauvstad for at det har blitt nødvendig å integrere en samfunnsanalytisk optikk i dramaturgisk tenkning. Hun analyserer kunstneriske prosjekter som bevisst søker forbindelser mellom scenekunst og politisk kontekst, og legger fram sin egen teoretiske filosofi.

Mariken Lauvstad er dramaturg, underviser og skribent.
www.marikenlauvstad.no

I foredragsserien på Dramatikkens hus inviterer vi scenekunstnere til å velge seg en kunstner eller et tema for å tenke høyt om teater og verden. Foredragsserien kurateres av Ole Johan Skjelbred og Morten Cranner.

Arrangementet er gratis.

Kalender