Valborg Frøysnes (med Frida Forsgren) om: Modernisme

Foredrag

Tirsdag 20. september 2022

Valborg Frøysnes 2022 Kilden

Foto: Kilden Teater

All that is solid melts into air.

Pandemi, krig, lavkonjektur, kulturkrig, kjønnskamp, politisk polarisering og en galopperende teknologisk utvikling kjennetegnet 1922, ikke ulikt vår egen samtid. I år er det 100 år siden banebrytende modernistiske publikasjoner som The Waste Land av T. S. Eliot og Ulysses av James Joyce kom ut. Den tyske stumfilmen Nosferatu hadde premiere, Vsevolod Meyerhold skapte sensasjon i Moskva, Bertolt Brecht debuterte som dramatiker med Trommeln in der Nacht på Münchener Kammerspiele, og i Kristiania fikk Agnes Mowinckel endelig sin debut med Frank Wedekinds Vårløsning. Samtidig tegnet Charlotte Wankel en villa på Blommenholm inspirert av ideene til arkitekten Le Corbusier.

Modernismen er den kulturelle og filosofiske perioden fra ca. 1860-1960 da mennesket for alvor tok inn over seg hva det vil si å være «moderne». Og hva det ville si å leve i en tid preget av teknologiske nyvinninger, sekularisering, økt likestilling og frihet, men samtidig politisk polarisering, fremmedgjøring, rotløshet og stedstap. 1922 var året da Mussolini kom til makten i Italia, det året da Sovjetunionen ble grunnlagt, blodbadet i Smyrna, samt året da India begynte frigjøringskampen fra det britiske imperiet. Verden hadde akkurat lagt bak seg to år med pandemien spanskesyken som krevde mellom 50 og 100 millioner menneskeliv, og den første verdenskrigen som tok mer enn 20 millioner liv. Følelsen av tap var altoverskuende. I 1922 var man samtidig midt i «de glade 20-årene» med kvinnebevegelsen The Flapper Movement, jazzens fødsel, samt kunstneriske avantgardebevegelser som dadaismen, og etter hvert surrealismen.

Kunsthistoriker Frida Forsgren og skuespiller og teatersjef ved Kilden Teater Valborg Frøysnes vil se nærmere på perioden med utgangspunkt i 1922. Med et dykk inn i kunstnerskapene til Agnes Mowinckel, Else Christie Kielland, Claude Cahun og Charlotte Wankel vil de skape en dialog mellom 1922 og 2022.


I foredragsserien på Dramatikkens hus inviterer vi scenekunstnere til å velge seg en kunstner eller et tema for å tenke høyt om teater og verden. Foredragsserien kurateres av Ole Johan Skjelbred og Morten Cranner.

Arrangementet er gratis.

Kalender