Fredrik Brattberg Fredrik Brattberg om: Martin Heidegger (2023)