Fredrik Brattberg Jesu oppstandelse og død (2020)

Skuespillere:

Espen Løvås, Ingvild Lien, Nils Johnson, Endre Hellestveit, Kristina Kjeldsberg

Lyd:

Krister Johnson

Foto:

Kristin von Hirsch