Egill Pálsson om: Devising

Foredrag

Tirsdag 21. april 2020 kl. 19:30

I Foredragsserien har scenekunstnere valgt seg en kunstner eller et tema som utgangspunkt for å tenke høyt om teater og verden. Foredragsserien kurateres av Ole Johan Skjelbred og Morten Cranner, Dramatikkens hus. Foredraget strømmes på vår hjemmeside og Facebook-side.

Kalender