Ingrid Jørgensen Dragland Natt og dag (2019)

Skuespillere:

Kjærsti Odden Skjeldal, Lise Fjeldstad, Nils Johnson

Lyd:

Krister Johnson

Foto:

Siren Høyland