Søk tilskudd

Trykk på knappen for å bli tatt til søknadsportalen:

Introduksjon

Profesjonelle scenekunstnere, forfattere og andre kan søke om støtte til utvikling av ny dramatikk:

*En verkstedtildeling kan inneholde tekniker, rom, scene, honorar til verkstedsleder, regissør, skuespillere, dramaturg og lignende.

Du leverer søknad i søknadsportalen, som du når med den grønne knappen til venstre her. Her kan du lese steg-for-steg guide til å levere søknad.

Fra og med juni 2023 har Dramatikkens hus et prøveprosjekt med søknadsfrister for skrivetildelinger, dramaturgtildelinger og verkstedtildelinger.

Dette arbeidet evalueres nå, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om ordningenes innretninger fremover før sommeren.

Det vil derfor ikke være mulig å legge inn nye søknader før høsten 2024, men du kan logge inn i portalen for å få tilgang til tidligere innsendte søknader.

Behandlingstid er ca. 10 uker fra søknadsfrist.

Ønsker du innsyn i hvilke prosjekter, tekster og dramatikere som har fått tilskudd fra oss tidligere? Da finner du en utfyllende oversikt tilbake til 2019 i denne artikkelen.

Dramatikkens hus samarbeider med teaterorganisasjoner, festivaler og prosjekter i både inn- og utland. Her finner du en oversikt over våre tidligere samarbeider.

Klikk på søknadsguidene under her for å finne mer detaljer om hvordan du skal søke.

Søknadsguide

 • Hva er en dramatiker og en dramaturg?

  En dramatiker er en som skriver dramatikk, eller scenetekst (i utvidet forstand). Innen opera kalles den samme rollen for librettist, men også disse omfattes av dramatikerbegrepet og våre søknadsordninger.

  En dramaturg arbeider med den innholdsmessige dramaturgien (oppbyggingen) til en tekst. Dramatikkens hus har flere fast ansatte dramaturger og er tilknyttet en rekke frilans-dramaturger.

 • Hvem kan søke midler?

  Du som skriver dramatikk er velkommen til å søke hos oss. Du kan søke skrivestøtte, dramaturgisk hjelp og/eller verksted.

  Vi gir støtte til dramatikere som er norsk statsborger eller som arbeider i Norge, og setter ikke krav til språk. Teksten din kan være skrevet på både samisk eller engelsk og likevel få støtte, så lenge du er norsk eller virker i Norge.

  Vi har til enhver tid ca. 80 kunstnere som arbeider med ressurser fra oss for å skape ny dramatikk. I 2023 behandlet vi over 400 innsendte søknader.

  Les mer og søk i søknadsportalen.

 • Hva utelukkes fra søknadsordningene?

  Vi ønsker velkommen et stort mangfold av ulike scenetekstsjangre og måter å arbeide med disse på - alt fra musikaler, dramatikk for barn og unge, verker som kan minne om performance og til deviseddramatikk.

  Det er viktig å påpeke at vi prioriterer dramatikk. Vi gir derfor som regel ikke støtte til utvikling av film/TV-manus. Se evt. NFI sine tilskudd til manusutvikling. En tilpasning av et slikt manus, eller en adapsjon, må i tilfelle stå på egne ben som en scenetekst.

  Det samme gjelder dramatiseringer, dvs. tilpasninger av en roman e.l. for scenen. Vi prioriterer ikke å gi støtte til dette, spesielt om det er andres verk du søker å dramatisere. Om du vil dramatisere din egen litterære tekst som dramatiker, kreves det at sceneteksten står på egne ben som et dramatisk verk.

  Vi gir ikke støtte til oversettelse av scenetekster. Dramatikerforbundet har en oversetterstøtte som er ment for å støtte oversettelser av ny norsk dramatikk. Se evt. også NORLA sine støtteordninger for oversettelse.

 • Hva kan jeg søke om?

  SKRIVESTØTTE: Midler for å kunne vie tid til å utvikle tekst. Tildelt beløp er vanligvis 20.000-60.000 kr, avhengig av arbeidets omfang. Se også oversikt over våre siste tildelinger.

  Les vår guide til å søke skrivestøtte her.

  DRAMATURG: Kunstnerisk samtalepartner (dramaturg, instruktør eller andre relevante fagpersoner) for å bidra til å utvikle teksten; enten tid med en av Dramatikkens hus’ dramaturger, eller midler til å honorere en ekstern dramaturg. Tildelt beløp tilsvarer vanligvis ca 10-20 timers arbeid for dramaturg. Se også oversikt over våre siste tildelinger.

  Les vår guide til å søke dramaturgstøtte her.

  VERKSTED: Arbeidsprosess der teksten arbeides med i et scenerom sammen med f.eks. regissør, skuespillere etc. Verksteder kan avvikles i Dramatikkens hus’ lokaler eller ute hos samarbeidspartnere. Verksteder avsluttes gjerne med en arbeidsvisning, der man kan invitere publikum. Tildelt beløp avhenger av verkstedets varighet og antall deltakere.

  Les vår guide til å søke verkstedsstøtte her.

  HUSDRAMATIKERSKAP: Husdramatikerordningen utlyses særskilt annethvert år. Fire husdramatikere får kunstnerstipend over to år, tilgang til skriveloft og Dramatikkens hus’ dramaturger, samt prioritet til verksteder i våre lokaler.

  Vi søkte nye husdramatikere for 2024-26 med frist 1. februar 2024. Det blir nytt opptak til denne ordningen i 2026.

 • Hva må søknaden inneholde?

  • Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan
  • Manus eller tekst – gjerne alt som er skrevet så langt, og heller for mye enn for lite!
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Informasjon om eventuelle samarbeidspartnere
  • Eventuelt planlagt premiere (dato og sted)
  • For verksteder: Varighet og deltakere, med budsjettanslag

  Du kan lese mer om kravene til hver søknadstype i de enkelte søknadsguidene.

 • Når får jeg svar på søknaden min?

  Fra og med sommeren 2023 har Dramatikkens hus innført søknadsfrister for skrivetildelinger, dramaturgtildelinger og verkstedtildelinger, i motsetning til løpende søknadsmottak som vi har hatt tidligere. Dette er et prøveprosjekt som blir evaluert høsten 2024.

  Neste frist våren 2024 er 27. mars.

  Behandlingstid er ca. 10 uker fra søknadsfrist. Vi legger ut informasjon i våre kanaler om når man kan forvente svar etter utgått frist.

 • Hvor kan jeg se hvem som har fått støtte?

  Vi publiserer en nyhetssak etter at hver søknadsrunde er behandlet ferdig hvor vi gir innsyn i våre tildelinger.

  Disse blir delt i en samlet oversikt, der du også kan se alle tilskudd vi har gitt i tidligere søknadsrunder.

  Klikk her for å gå til oversikt over tidligere tildelinger.

 • Kan dere selge teaterstykket mitt til et teater?

  Nei, det er dramatikeren selv som eier og forvalter eget kunstverk. Teaterforlag og agenter kan selge teaterstykket, etter avtale med dramatiker.